Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sieci Jean Monnet w obszarze szkolnictwa wyższego

Kto może złożyć wniosek

Czas trwania: 3 lata

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 200 000 euro na sieć

Jakie sieci mogą zostać sieciami Jean Monnet w obszarze szkolnictwa wyższego

Kwalifikują się dwa rodzaje dużych sieci tematycznych:

  1. Sieci skupiające się na konkretnym obszarze polityki wewnętrznej UE. Sieci takie muszą obejmować co najmniej 12 instytucji szkolnictwa wyższego z 7 różnych państw członkowskich UE i państw spoza UE stowarzyszonych z programem.

  2. Sieci skupiające się na kwestiach polityki zagranicznej, zajmujące się jednym konkretnym priorytetem. Sieci takie muszą obejmować co najmniej 12 instytucji szkolnictwa wyższego, w tym co najmniej 6 instytucji z krajów spoza UE niestowarzyszonych z programem i finansowanych z unijnych instrumentów działań zewnętrznych. W sieciach zajmujących się polityką zagraniczną powinny uczestniczyć odpowiednie organizacje z krajów otrzymujących wsparcie.

Zadania sieci Jean Monnet w obszarze szkolnictwa wyższego

  • gromadzenie, udostępnianie i omawianie wyników badań, treści wykładów, doświadczeń, osiągnięć (badań, artykułów itp.) wśród partnerów

  • stworzenie narzędzia umożliwiającego partnerom dzielenie się pracami naukowymi i przeprowadzanie wzajemnej oceny, a także komentowanie udostępnionych dokumentów

  • regularne wybieranie najbardziej innowacyjnych i interesujących wyników i przekazywanie ich Komisji

Ostatecznym celem sieci tematycznych jest regularne przekazywanie informacji zwrotnych (np. w formie biuletynu internetowego) na temat najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych praktyk w tej dziedzinie, aby wspierać debatę i zwiększać jej wartość.

Procedura składania wniosków

Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć:

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls