Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE w ramach programu „Jean Monnet” dla szkół i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Kto może złożyć wniosek

Wnioski mogą składać szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (poziomy ISCED 1–4) we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

Czas trwania: 3 lata

Inicjatywa dotycząca zdobywania wiedzy o UE w ramach programu „Jean Monnet” musi być realizowana przez co najmniej 40 godzin w roku szkolnym przez trzy kolejne lata.

Maksymalna kwota dofinansowania: 30 tys. euro (stanowiąca maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów)

Na czym polega inicjatywa dotycząca zdobywania wiedzy o UE w ramach programu „Jean Monnet”

Szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego powinni prowadzić w klasie nauczanie konkretnych przedmiotów mających poszerzać wiedzę na temat Unii Europejskiej (m.in. wartości, historii, sposobu funkcjonowania UE, różnorodności kulturowej). Zajęcia muszą odbywać się w trakcie roku szkolnego i mogą obejmować tygodnie projektowe, wizyty studyjne i inne zajęcia multisensoryczne.

Organizatorzy mogą opracowywać zajęcia samodzielnie lub przy wsparciu instytucji szkolnictwa wyższego lub innych odpowiednich organizacji (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp.).

Oczekiwane wyniki

Dzięki inicjatywie szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego powinni:

  • umożliwić nauczycielom nauczanie o UE za pomocą stymulujących aktywność metod oraz przekazywanie faktów i wiedzy na temat Unii Europejskiej

  • poprawić efekty uczenia się na tematy związane z UE

  • zwiększyć podstawową wiedzę o UE

  • wzbudzać wśród uczniów zainteresowanie Unią Europejską, co stanowi podstawę do zwiększenia ich udziału w procesie demokratycznym oraz sprzyja ich zaangażowaniu obywatelskiemu.

Procedura składania wniosków

Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Zamknięte

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Zamknięte

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Zamknięte

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).