Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Działania w dziedzinie sportu

Działania Erasmus+ w dziedzinie sportu przyczyniają się do promowania sportu i aktywności fizycznej oraz wolontariatu w sporcie.

Mają one służyć rozwiązywaniu problemów społecznych i wyzwań związanych ze sportem. Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie w ramach trzech zaproszeń do składania wniosków, które dotyczą tych wyzwań.

Działania

Współpraca partnerska

Ma na celu opracowywanie i realizowanie przez organizacje wspólnych działań na rzecz promowania sportu i aktywności fizycznej, a także zwalczania nieuczciwych zachowań w sporcie (takich jak doping czy ustawianie wyników wydarzeń sportowych), propagowania kariery dwutorowej sportowców, doskonalenia dobrego zarządzania w sporcie oraz krzewienia tolerancji i integracji społecznej.

Dowiedz się więcej i złóż wniosek

Współpraca partnerska na mniejszą skalę

Adresowana do organizacji oddolnych, mniej doświadczonych organizacji i nowych uczestników programu. Partnerstwa na mniejszą skalę działają na prostszych zasadach administracji, dostają mniejsze wsparcie, a czas trwania dotacji jest krótszy niż w przypadku standardowych partnerstw.

Dowiedz się więcej i złóż wniosek

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Mają na celu zachęcać do aktywności sportowej, wdrażać strategie UE na rzecz włączenia społecznego poprzez sport, wspierać wolontariat w sporcie, zwalczać dyskryminację i zachęcać do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

Dowiedz się więcej i złóż wniosek