Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Profil wnioskodawcy

  • Wnioskodawcą może być każda instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w kraju programu lub kraju partnerskim.
  • Wnioskodawca składa wniosek w imieniu swoich partnerów – innych instytucji szkolnictwa wyższego lub innych podmiotów z sektora edukacji, które opracowały i będą realizować zintegrowany wspólny program studiów magisterskich.

Czas trwania: 6 lat akademickich obejmujących co najmniej 4 edycje programu magisterskiego.

Kwota dofinansowania na projekt: do 5 mln euro.

Kwota stypendium indywidualnego: 1400 euro miesięcznie (maksymalnie przez 24 miesiące).

Czym są wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM)?

EMJM to wysokiej jakości zintegrowane programy studiów na poziomie magisterskim. Programy są opracowywane i realizowane w ramach międzynarodowego partnerstwa instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie. Partnerami mogą być także inne podmioty z lub spoza sektora edukacji posiadające szczególną wiedzę ekspercką i zainteresowane danymi obszarami studiów.

UE zapewnia finansowanie tych programów i konkurencyjnych stypendiów oferowanych najlepszym studentom z całego świata.

Działania i wyniki

  • EMJM to wspólnie opracowany i w pełni zintegrowany program nauczania. Na etapie składania wniosków przedkładane projekty EMJM muszą zawierać w pełni opracowane programy wspólnych studiów, gotowe do realizacji i promocji na całym świecie niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
  • EMJM realizowane są wspólnie przez co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego będące pełnoprawnymi partnerami z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być krajami programu.
  • Czas trwania programu EMJM: 1 rok do 2 lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS).
  • Obowiązkowe jest spędzenie co najmniej dwóch semestrów w dwóch różnych krajach (które nie są krajem zamieszkania studenta), z których co najmniej jeden musi być krajem programu.
  • Rodzaj przyznawanego dyplomu: wspólny dyplom (zalecany) lub wiele dyplomów.

Składanie wniosków i dodatkowe informacje

Informacje o możliwościach finansowania na lata 2021-2027 oraz o sposobach składania wniosków można znaleźć na portalu Komisji Europejskiej poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach.

Ogłoszenia i oferty

Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+

Dodatkowe informacje

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Zamknięte
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).