Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sieć szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego „Jean Monnet”

Profil wnioskodawcy

Szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+

Sieć musi składać się z co najmniej 5 organizacji z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Niedostępne dla osób fizycznych.

Czas trwania: 3 lata

Maksymalna kwota dotacji na sieć: 300 tys. euro (stanowiąca maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów)

Jakiego rodzaju współpraca kwalifikuje się jako sieć szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego „Jean Monnet”?

Wymiana dobrych praktyk i wspólne nauczanie przez szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych krajach w celu ułatwienia wspólnego rozumienia metod uczenia się o Unii Europejskiej.

Ten komponent działań „Jean Monnet” utworzono, aby wspierać działania, których nie da się realizować na szczeblu krajowym, a także działania o wymiarze wielonarodowym.

Jakie są oczekiwania wobec sieci „Jean Monnet”?

Szkoły/organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego sami określą tematy, nad którymi będą pracować. Mogą one obejmować:

  • nowe lub innowacyjne sposoby podejścia do nauczania o UE, w tym propozycje nowych metod i stworzenie narzędzi wspierających osoby uczące się
  • wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie nauczania o UE, w tym sposobów radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami.

Nauczyciele mogą wyjechać na kilka dni do organizacji partnerskiej, aby przygotować i realizować wspólne nauczanie/wspólną opiekę dydaktyczną.

Terminy i formularze zgłoszeniowe

Erasmus+. Przewodnik po programie

Przewodnik przedstawiający kolejne kroki procedury składania wniosków

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Zamknięte
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Zamknięte
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).