Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pracownicy (szkolenia)

Erasmus+ oferuje możliwości w zakresie szkolenia dla pracowników sektora edukacji, zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników.

Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing), okresy obserwacji, kursy rozwoju zawodowego lub inne szkolenia rozwijające kompetencje.

Szkolenia mogą odbywać się zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i w organizacjach spoza sektora edukacyjnego.

Możliwości doskonalenia zawodowego są dostępne dla pracowników pracujących na wszystkich poziomach edukacji.

Możliwości

Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ oferuje możliwości szkolenia dla pracowników uczelni wyższych. Szkolenia mogą odbywać się w instytucjach szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim. Osoby pracujące w instytucji szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie, mogą również odbyć szkolenie w organizacji spoza sektora w kraju partnerskim programu.

Więcej informacji

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (), oferując im szkolenia zawodowe za granicą. Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi praktyki zawodowe, praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing) lub okresy obserwacji w instytucjach lub organizacjach w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Kształcenie szkolne

Erasmus+ wspiera szkolenia za granicą dla pracowników sektora edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej. Mogą to być m.in. zorganizowane kursy lub inne formy szkolenia bądź praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing) w szkołach i innych organizacjach sektora edukacji szkolnej.

Więcej informacji

Kształcenie dorosłych

Erasmus+ wspiera szkolenia za granicą dla pracowników sektora edukacji dorosłych. Mogą to być m.in. zorganizowane kursy, szkolenia za granicą, praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing) lub okresy obserwacji w szkołach i innych organizacjach.

Więcej informacji

Pracownicy dotknięci niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną lub chorobą

Dostępne są dodatkowe fundusze, a pracownicy mają prawo do takich samych usług wsparcia jak lokalni pracownicy instytucji przyjmującej.

Więcej informacji