Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus-handvest voor hoger onderwijs

Over het handvest

Het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE) is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+-programma.

Elke hogeronderwijsinstelling in een programmaland die in het kader van Erasmus+ betrokken wil worden bij leermobiliteit en/of bij samenwerking voor innovatie en goede praktijken, moet een ECHE-erkenning hebben.

Hogeronderwijsinstellingen in partnerlanden hoeven het ECHE niet te ondertekenen. Het kwaliteitskader wordt in dit geval vastgelegd in de onderlinge overeenkomsten die de onderwijsinstellingen met elkaar sluiten.

Hoe wordt de ECHE-erkenning verleend?

Jaarlijks verschijnt er een oproep tot het indienen van aanvragen van de ECHE-erkenning.

U kunt de meest recente lijst van hogeronderwijsinstellingen met een ECHE-erkenning downloaden .

De erkenning wordt toegekend voor de volle duur van het Erasmus+-programma tot en met 2027. Voor projecten die in het laatste jaar van het programma van start gaan, wordt de geldigheidsduur tot maximaal drie jaar verlengd (bijv. tot 2030).

Wat houdt het handvest in?

De ECHE-beginselen zijn aangepast aan de nieuwe dimensies van Erasmus+ 2021-2027, zoals digitalisering, inclusie en duurzaamheid.

Nieuw in het handvest zijn de beloftes om qua mobiliteit ondervertegenwoordigde groepen beter te bereiken door middel van inclusiestrategieën, om Erasmus+-activiteiten groen te houden, om mee te werken aan de digitalisering via de Europese studentenkaart en de mobiele Erasmus+-app, en om de maatschappelijke betrokkenheid van Erasmus+-studenten te stimuleren.

Daarnaast wordt de instellingen voor hoger onderwijs gevraagd gehoor te geven aan de aanbeveling van de Raad over automatische wederzijdse erkenning door studieresultaten in het buitenland automatisch en zonder veel romslomp te erkennen, zonder dat de student extra lessen moet volgen of een examen moet afleggen.

De nieuwe ECHE-beginselen zijn opgesteld in overleg met de ECHE-werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale Erasmus+-agentschappen, hogeronderwijsdeskundigen en studentenorganisaties.

Wilt u weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw instelling het ECHE beter naleeft, lees dan de ECHE-richtsnoeren en de ECHE-monitorgids.

Zelfbeoordeling

Als leider of Erasmus+-coördinator van een instelling voor hoger onderwijs kunt u met behulp van de ECHE-zelfbeoordeling de prestaties van uw instelling verbeteren. De zelfbeoordeling geeft u meer inzicht in hoe uw instelling het Handvest toepast.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de zelfbeoordeling, aangepast aan het nieuwe programma 2021-2027. U kunt die te zijner tijd op deze pagina vinden.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).