Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

Gewenst profiel

  • Elke instelling voor hoger onderwijs die in een programmaland of partnerland gevestigd is
  • De aanvraag wordt ingediend namens een partnerschap van andere instellingen voor hoger onderwijs of andere belanghebbenden binnen het onderwijs die het geïntegreerde gezamenlijke masterprogramma hebben opgezet en zullen uitvoeren

Duur: zes academiejaren, waaronder minstens vier edities van het masterprogramma

Subsidie per project: tot 5 miljoen euro

EU-beurzen voor individuele studenten: 1 400 euro per maand (max. 24 maanden)

Over de gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

De gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus zijn geïntegreerde masterprogramma’s op hoog niveau. De programma’s worden opgezet en uitgevoerd door een internationaal partnerschap van instellingen voor hoger onderwijs uit verschillende landen over de hele wereld. Aan het partnerschap kunnen ook andere partners – binnen of buiten het onderwijs – met een specifieke deskundigheid in en belang bij het studiegebied deelnemen.

De EU verleent financiering voor deze programma’s en voor competitieve beurzen, die de programma’s aanbieden aan studenten uit de hele wereld die in de aanvraagronde als besten uit de bus komen.

Activiteiten en resultaten

  • Een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus is een gezamenlijk opgezet en volledig geïntegreerd curriculum. De programmavoorstellen voor gezamenlijke masteropleidingen moeten al in de aanvraagfase volledig ontwikkelde gezamenlijke studieprogramma’s voorstellen die, eenmaal geselecteerd, van start kunnen gaan en wereldwijd bekend kunnen worden gemaakt.
  • Een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus wordt uitgevoerd door een partnerschap van minstens drie volwaardige partnerinstellingen voor hoger onderwijs uit drie verschillende landen, waaronder minstens twee programmalanden
  • Duur van een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus: één tot twee academiejaren (60, 90 of 120 ECTS-studiepunten)
  • Het curriculum moet minstens twee studieperioden in twee landen omvatten (niet in het land waar de student woont), waaronder minstens één programmaland
  • Soort diploma: een gemeenschappelijke titel (aanbevolen) of een meervoudige titel

Aanvragen en meer informatie

De financieringsmogelijkheden voor 2021-2027 en informatie over hoe u een aanvraag kunt indienen, zijn te vinden op het portaal voor financierings- en aanbestedingsmogelijkheden van de Europese Commissie.

Ontdek de mogelijkheden

Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u in de Erasmus+-programmagids.

Meer informatie

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Gesloten
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).