Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-netwerken voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Gewenst profiel

Scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in alle Erasmus+-programmalanden.

Een netwerk moet bestaan uit ten minste 5 organisaties uit ten minste 3 verschillende Erasmus+-programmalanden.

Individuele aanvragen komen niet in aanmerking.

Duur: 3 jaar

Maximale subsidie per netwerk: 300.000 euro (overeenkomend met maximaal 80% van de totale kosten)

Wat doet een Jean Monnet-netwerk voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding?

Uitwisseling van goede praktijken en gezamenlijk onderwijs tussen scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in verschillende landen, om een gemeenschappelijke visie op leermethoden over EU-kwesties te bevorderen.

Dit onderdeel van de Jean Monnet-acties is opgezet ter ondersteuning van activiteiten die niet op nationaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, of die een multinationale dimensie hebben.

Wat wordt van een Jean Monnet-netwerk verwacht?

Scholen/aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding moeten zelf bepalen rond welke thema's zij willen werken. Daarbij kan het gaan om:

  • nieuwe of innovatieve manieren om lessen over verschillende EU-kwesties aan te pakken, waaronder voorstellen voor nieuwe methoden en de ontwikkeling van tools ten behoeve van leerlingen
  • uitwisseling van goede praktijken en ervaringen op het gebied van het onderwijs over EU-kwesties, waaronder de aanpak van specifieke problemen

Leerkrachten kunnen mobiliteitservaringen van een paar dagen opdoen om samen met hun partners gezamenlijk onderwijs/gezamenlijke begeleiding te organiseren en aan te bieden.

Termijnen en aanvraagformulieren

Programmagids van Erasmus+

Stapsgewijze handleiding voor de aanvraagprocedure

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Gesloten
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Gesloten
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).