Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus Joint Masters scholarships

Gewenst profiel

  • Masterstudenten uit elk land ter wereld kunnen een aanvraag indienen.
  • Je moet een bachelortitel of equivalent hebben, volgens de wetgeving en praktijk in de landen die de titel toekennen. Je kunt ook een aanvraag indienen als je in het laatste jaar van je bachelorstudie bent en verwacht af te studeren vóór het masterprogramma van start gaat.

Over de gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

De gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus zijn geïntegreerde masterprogramma’s op hoog niveau. De programma’s worden opgezet en uitgevoerd door een internationaal partnerschap van instellingen voor hoger onderwijs uit verschillende landen over de hele wereld.

Erasmus+ financiert beurzen voor studenten om aan deze programma’s deel te nemen. De masterprogramma’s zelf bieden deze beurzen aan studenten uit de hele wereld die in de jaarlijkse aanvraagrondes als besten uit de bus komen.

De EU-beurzen dekken de kosten van deelname aan het programma en reiskosten en omvatten een vergoeding voor levensonderhoud.

Activiteiten en resultaten

  • De gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus leveren 60, 90 of 120 ECTS-studiepunten op. Dit betekent dat ze tussen de 12 en 24 maanden in beslag nemen. De meeste programma’s duren 24 maanden.
  • Je studie moet minstens twee studieperioden in twee landen omvatten (niet in het land waar je woont). De programma’s bieden verschillende studietrajecten die aan deze voorwaarde voldoen.
  • Na het afronden van het studieprogramma krijg je ofwel een gemeenschappelijke titel (d.w.z. één diploma namens ten minste twee instellingen voor hoger onderwijs in het consortium) of een meervoudige titel (d.w.z. ten minste twee diploma’s van onderwijsinstellingen in het consortium).

Aanvragen en meer informatie

Je kunt eerst eens de onlinecatalogus van Erasmus Mundusmasterprogramma’s bekijken. De website van elk programma geeft alle informatie over de inhoud, de toelatingseisen en de deelnemende universiteiten die je nodig hebt om een keuze te maken.

Op de website van het programma wordt ook stap voor stap de online-aanvraagprocedure uitgelegd.

Elke zomer wordt een aantal nieuwe Erasmus Mundusmasterprogramma’s aan de lijst toegevoegd. Bij de meeste consortia kun je je tussen oktober en januari aanmelden voor opleidingen die het volgende academisch jaar beginnen.

Zorg dat je weet wat je rechten zijn wanneer je in het buitenland gaat studeren.

De EMA (Erasmus Mundus Association) is een vereniging specifiek voor alumni van de gezamenlijke masteropleidingen. De website biedt advies en inspiratie.

De ESAA – Erasmus+ Student and Alumni Alliance biedt studenten en alumni van Erasmus+ een dynamisch forum voor beroepsontwikkeling en interculturele uitwisseling en mogelijkheden om te netwerken.

Promovendi kunnen ook via de Marie Skłodowska-Curie-acties EU-financiering voor onderzoek in het buitenland aanvragen.