Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Beurzen voor gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

Gewenst profiel

Masterstudenten uit de hele wereld kunnen een aanvraag indienen. Je moet een bachelortitel hebben of in het laatste jaar van je bachelorstudie zijn en je diploma behalen voordat het masterprogramma van start gaat.

Je kunt ook een aanvraag indienen als je een gelijkwaardig opleidingsniveau kunt aantonen. Dit moet officieel zijn erkend overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken in het land waar de graad wordt toegekend.

Over beurzen voor gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

De gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus zijn geïntegreerde masterprogramma’s op hoog niveau. Ze worden opgezet en uitgevoerd door een internationaal partnerschap van instellingen voor hoger onderwijs. Er zijn steeds ten minste drie instellingen voor hoger onderwijs bij betrokken uit drie verschillende landen, waarvan er ten minste twee EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen moeten zijn (voorheen programmalanden genoemd).

Met het ondersteunen van deze gezamenlijk erkende masteropleidingen streeft de EU ernaar de excellentie en internationalisering van de deelnemende instellingen te bevorderen. Er zijn ook beurzen beschikbaar om studenten in staat te stellen aan deze prestigieuze programma’s deel te nemen. De masterprogramma’s zelf bieden deze beurzen aan, aan studenten uit de hele wereld die in de aanvraagronde als besten uit de bus komen.

De beurzen dekken de kosten van deelname aan het programma en reiskosten en omvatten een vergoeding voor levensonderhoud.

Activiteiten en resultaten

Het programma omvat de periode van studie, onderzoek, stageactiviteiten, voorbereiding en verdediging van de scriptie, in overeenstemming met de vereisten van de gezamenlijke masteropleiding. Je studie moet minstens twee studieperioden in twee landen omvatten, en dat moeten andere landen zijn dan het land waar je woont. Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus bieden verschillende studietrajecten om aan deze voorwaarde te voldoen.

Duur van de masteropleidingen: één tot twee academiejaren (60, 90 of 120 ECTS-studiepunten)

Soort diploma: ofwel een gemeenschappelijke titel (d.w.z. één diploma namens ten minste twee instellingen voor hoger onderwijs in het consortium) of een meervoudige titel (d.w.z. ten minste twee diploma’s van onderwijsinstellingen in het consortium).

Aanvragen en meer informatie

Je kunt de onlinecatalogus van Erasmus Mundus masterprogramma’s eens bekijken. Hier vind je gedetailleerde informatie over deze door de EU gefinancierde programma’s en links naar de websites van de deelnemende opleidingen. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt om te bepalen of het programma bij je past: een beschrijving van het studieprogramma, een lijst van de deelnemende universiteiten en de toelatingseisen.

Op de website van het programma wordt ook stap voor stap de aanvraagprocedure uitgelegd. Aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende universiteit als je nog vragen hebt.

Elk jaar wordt een aantal nieuwe masterprogramma's van Erasmus Mundus aan de lijst toegevoegd. Bij de meeste consortia kun je je tussen oktober en januari aanmelden voor opleidingen die het volgende academisch jaar beginnen.

Andere bronnen

Zorg dat je weet wat je rechten zijn wanneer je in het buitenland gaat studeren.

De EMA (Erasmus Mundus Association) is een vereniging specifiek voor alumni van de gezamenlijke masteropleidingen. De website biedt advies en inspiratie.

De ESAA — Erasmus+ Student and Alumni Alliance biedt studenten en alumni van Erasmus+ een dynamisch forum voor beroepsontwikkeling en interculturele uitwisseling en mogelijkheden om te netwerken.

Daarnaast kunnen promovendi via de Marie Skłodowska-Curie-acties EU-financiering voor onderzoek in het buitenland aanvragen.