Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2022. Maar u kunt de volledige gids voor 2022 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Partnerschappen voor topkwaliteit

WAT ZIJN PARTNERSCHAPPEN VOOR TOPKWALITEIT?

De partnerschappen voor topkwaliteit ondersteunen projecten met een duurzaam langetermijnperspectief. Uit hoofde van dit soort partnerschappen worden de volgende acties ondersteund:

  • Kenniscentra voor beroepsopleiding
  • Erasmus+ Teacher Academies
  • Erasmus Mundus-actie:
    • Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus en
    • Erasmus Mundus-ontwerpmaatregelen

Deze acties worden beheerd door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).