Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hoe kan je deelnemen?

Erasmus+ is een zeer divers programma dat een breed scala aan acties omvat. Op welke wijze je kan deelnemen hangt in grote lijnen af van twee factoren:

  1. of je een aanvraag voor jezelf indient of namens een organisatie
  2. waar je woont of waar je organisatie gevestigd is

Deze pagina bevat een algemeen overzicht van hoe je kan deelnemen. Je moet de specifieke actie waarin je geïnteresseerd bent, uitkiezen om te zien aan welke criteria je moet voldoen.

Individuele aanvragers

Als je zelf wil deelnemen, zal je waarschijnlijk een aanvraag moeten indienen via een organisatie zoals je universiteit, opleidingscentrum, bedrijf enz.

Je kan hen vragen of ze een projectsubsidie aanvragen, of zelf de Erasmus+-app verkennen voor advies en inspiratie.

Voor de meeste acties moet je organisatie in een programmaland gevestigd zijn. Dit zijn de EU-lidstaten en een korte lijst van andere met het programma geassocieerde landen. Andere acties staan ook open voor groepen van andere landen die niet met het programma geassocieerd zijn.

Zie de lijst van Erasmus+-programmalanden (EU-lidstaten en met het programma geassocieerde landen)

Aanvragende organisaties

Als je een organisatie vertegenwoordigt die een aanvraag wil indienen voor een projectsubsidie of een oproep tot het indienen van voorstellen, overloop dan de stappen die je eerst moet nemen voor de registratie.

Lees over het registratieproces en andere stappen

Controleer ook de lijst van programma- en partnerlanden, aangezien de plaats waar je gevestigd bent je keuzemogelijkheden beïnvloedt.

Alle details over het programma van dit jaar

Uitgebreide informatie over wie kan deelnemen vind je in de programmagids voor de actie of het gebied waarin je geïnteresseerd bent.

Wil je een aanvraag indienen van buiten de EU?

Lees de richtsnoeren voor aanvragen van buiten de EU

Aanvraag indienen met een projectpartner

Op het financierings- en aanbestedingsportaal van de EU kan je zoeken naar potentiële partners voor je voorstel.

Zoeken naar een potentiële projectprojectpartner

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.