Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Taħriġ għall-Għalliema Jean Monnet

Profil tal-applikant

  • Istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li joffru taħriġ għall-għalliema
  • Istituti/aġenziji ta’ taħriġ għall-għalliema

Dawk stabbiliti f’Pajjiżi tal-Programm Erasmus+ għandu jkollhom Karta tal-Erasmus għal Edukazzjoni Għolja (ECHE).

Dawk f’Pajjiżi sħab ma jeħtiġux ECHE.

Tul ta’ żmien: 3 snin

Għotja massima għal kull taħriġ għall-għalliema: €300,000 (mhux aktar minn 80% tal-ispejjeż totali)

X’jikkwalifika għat-taħriġ għall-Għalliema Jean Monnet?

Fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet hu istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li toffri taħriġ għall-għalliema jew istitut jew aġenzija ta’ taħriġ għall-għalliema, li tappoġġja lill-iskejjel u lill-fornituri tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali fl-ippjanar, l-organizzazzjoni u t-twassil ta’ kontenut relatat mal-Unjoni Ewropea fl-attivitajiet kurrikulari u extra-kurrikulari tagħhom.

Bħala parti mit-taħriġ għall-għalliema tiegħu, il-fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet jiżgura fehim aħjar tal-Unjoni Ewropea, kemm fl-edukazzjoni ġenerali kif ukoll fit-taħriġ vokazzjonali u jsaħħaħ l-għarfien u l-ħiliet dwar it-tagħlim dwar kwistjonijiet tal-UE. Meta jitgħallmu minn fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet, l-għalliema se jkunu mgħammra aħjar biex iwasslu kontenut dwar l-UE fuq xogħolhom.

It-taħriġ għall-Għalliema Jean Monnet hu adatt kemm għall-edukazzjoni inizjali tal-għalliema kif ukoll għall-iżvilupp professjonali kontinwu tal-għalliema.

X’inhu mistenni minn fornitur ta’ Taħriġ għall-Għalliema Jean Monnet?

Il-fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet għandu joffri proposti ta’ taħriġ strutturati dwar suġġetti tal-UE għall-iskejjel u għall-fornituri tat-Taħriġ Vokazzjonali u Edukattiv, u jwassal korsijiet speċifiċi ta’ taħriġ individwali jew fi grupp (modulari, residenzjali, imħalltin jew online) għall-għalliema interessati fl-UE.

Dan jista’ jinkludi d-disinn ta’ materjal biex:

  • jingħata kontenut u metodoloġiji għall-għalliema f’diversi livelli, minn sfondi u b’esperjenza differenti;
  • jippermetti lill-iskejjel u lill-fornituri tat-Taħriġ Vokazzjonali u Edukattiv biex jibnu għarfien dwar l-UE fost l-istaff ta’ għalliema tagħhom.

Fl-attivitajiet kollha, il-fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet se jrawwem il-fiduċja tal-għalliema biex jintegraw angolu tal-UE fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum.

Skadenzi u formoli ta’ applikazzjoni

Gwida tal-Programm Erasmus+

Gwida pass pass dwar il-proċess ta’ applikazzjoni