Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni

Dwar l-opportunità

Is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huma mfassla biex jippromwovu l-ħolqien u l-iżvilupp ta' networks Ewropej fil-qasam tal-isport. Huma għandhom l-għan li jgħinu lill-organizzazzjonijiet sportivi biex

 • iżidu fil-kwalità tax-xogħol, fl-attivitajiet u fil-prattiki tal-organizzazzjonijiet u tal-istituzzjonijiet involuti
 • jibnu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet biex jaħdmu b’mod tranżnazzjonali u fis-setturi kollha
 • jindirizzaw il-ħtiġijiet komuni fil-qasam tal-isport
 • jippermettu t-trasformazzjoni u l-bidla (fil-livell individwali, organizzattiv jew settorjali)

Din l-opportunità tista’ tinkludi attivitajiet bħal

 • in-networking fost il-partijiet ikkonċernati ewlenin
 • l-iżvilupp, l-identifikazzjoni, il-promozzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki
 • il-preparazzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ moduli u għodod edukattivi u ta’ taħriġ
 • iż-żieda fil-ħiliet tal-multiplikaturi
 • l-iżvilupp tal-monitoraġġ u l-valutazzjoni komparattiva tal-indikaturi
 • iż-żieda fl-għarfien mill-pubbliku tal-valur miżjud tal-isport u tal-attività fiżika
 • il-promozzjoni ta' sinerġiji bejn l-isport, is-saħħa, l-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ
 • it-titjib tal-bażi ta' evidenza għall-isport
 • l-organizzazzjoni ta' konferenzi, seminars, avvenimenti u laqgħat

Ir-riżultati għandhom ikunu riutilizzabbli, trasferibbli, jista’ jinbena fuqhom u, jekk possibbli, ikopru dixxiplini multipli. Il-proġetti se jkunu mistennija li jaqsmu r-riżultati tagħhom mil-livelli lokali għal dawk transnazzjonali.

Min jista’ japplika?

Sħubija ta’ Kooperazzjoni tinkludi mill-inqas 3 organizzazzjonijiet differenti minn 3 Pajjiżi tal-Programm differenti.

Applikanti

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f’Pajjiż tal-Programm tista’ tapplika għal Sħubija ta’ Kooperazzjoni. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Parteċipanti oħrajn

Tista’ tipparteċipa kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, stabbilita f’Pajjiż tal-Programm jew fi kwalunkwe Pajjiż Sieħeb tad-dinja.

L-organizzazzjonijiet stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm jistgħu jew jipparteċipaw bħala l-koordinatur tal-proġett jew bħala organizzazzjoni bi sħab.

L-organizzazzjonijiet fil-Pajjiżi Sħab ma jistgħux jipparteċipaw bħala koordinaturi tal-proġetti iżda jistgħu jkunu parti minn proġett (il-Gwida tal-Programm tistabbilixxi kundizzjonijiet speċifiċi).

Tipi ta’ organizzazzjonijiet

Irrispettivament mill-qasam affettwat mill-proġett, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huma miftuħa għal kwalunkwe tip ta’ organizzazzjoni attiva fi kwalunkwe qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ, l-isport jew setturi soċjoekonomiċi oħra. L-organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet f’oqsma oħra (eż. awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali, ċentri ta’ rikonoxximent u validazzjoni, kmamar tal-kummerċ, organizzazzjonijiet kummerċjali, ċentri ta’ gwida, organizzazzjonijiet kulturali u sportivi) jistgħu jieħdu sehem ukoll.

Skont il-prijorità u l-għanijiet indirizzati mill-proġett, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni għandhom jinvolvu l-iktar firxa adegwata u differenti ta’ sħab biex jibbenefikaw mill-esperjenzi, il-profili u l-għarfien espert speċifiku differenti tagħhom u biex jipproduċi riżultati rilevanti u ta’ kwalità għolja tal-proġett.

Kif tapplika

L-organizzazzjonijiet interessati li japplikaw għandhom jagħmlu dan permezz tal-portal tal-offerti u tal-finanzjament tal-UE.

Kull sena ssir Sejħa għall-Proposti waħda. Fl-2021, l-iskadenza biex jintbagħtu l-proġetti kienet is-17 ta’ Ġunju 2021 (17:00 CEST).

Politiki relatati

Is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huma konnessi mal-prijoritajiet ġenerali tal-programm Erasmus+ kif ukoll ma’ 4 prijoritajiet speċifiċi għall-isport.

Prijoritajiet orizzontali fl-Erasmus+

 • l-inklużjoni u d-diversità fl-isport
 • l-ambjent u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima
 • l-indirizzar tat-trasformazzjoni diġitali permezz tal-iżvilupp tal-prontezza diġitali, ir-reżiljenza u l-kapaċità
 • il-valuri komuni, l-impenn ċiviku u l-parteċipazzjoni

Prijoritajiet speċifiċi għall-isport

 • l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fl-isport u fl-attività fiżika
 • il-promozzjoni tal-integrità u tal-valuri fl-isport
 • il-promozzjoni tal-edukazzjoni fl-isport u permezz tiegħu
 • il-ġlieda kontra l-vjolenza u l-indirizzar tar-razziżmu, id-diskriminazzjoni u l-intolleranza fl-isport u l-indirizzar tar-radikalizzazzjoni vjolenti

F’sens usa’, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huma mfassla biex ikunu konformi mal-Pjan ta’ Ħidma tal-UE għall-Isport 2021–2024 (li jinqara fuq il-EUR-Lex).

Skopri aktar

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ hija s-sors ewlieni ta’ informazzjoni dwar is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni. Fiha l-informazzjoni kollha dwar il-prijoritajiet, il-kriterji tal-għoti, ir-regoli dwar il-finanzjament u aktar.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Closed

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Closed

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).