Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

In-Networks Jean Monnet għall-iskejjel u l-istituti tal-VET

Profil tal-Applikant

Skejjel u fornituri tal-VET fil-pajjiżi kollha tal-programm Erasmus+.

Network irid ikun magħmul minn tal-anqas 5 organizzazzjonijiet minn mill-inqas 3 pajjiżi differenti tal-programm Erasmus+.

Mhux disponibbli għall-individwi.

Tul ta’ żmien: 3 snin

Għotja massima għal kull Network: €300,000 (li jirrappreżentaw massimu ta’ 80% tal-ispejjeż totali)

X’jikkwalifika bħala Network Jean Monnet għall-iskejjel u l-istitut tal-VET?

L-iskambju ta’ prattiki tajbin u t-tagħlim konġunt bejn l-iskejjel u l-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, fi grupp sħiħ ta’ pajjiżi, biex jiġi ffaċilitat fehim komuni dwar metodoloġiji ta’ tagħlim dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

Din il-linja tal-Azzjonijiet Jean Monnet hija stabbilita biex tappoġġja attivitajiet li ma jistgħux jinkisbu fil-livell nazzjonali, kif ukoll dawk b’dimensjoni multinazzjonali.

X’inhu mistenni minn Network Jean Monnet?

Se jkunu l-iskejjel/il-fornituri tal-VET innifishom li se jiddefinixxu it-temi li se jaħdmu fuqhom. Dawn jistgħu jinkludu:

  • modi ġodda jew innovattivi biex jiġi indirizzat it-tagħlim ta’ diversi kwistjonijiet tal-UE, inkluża l-proposta ta’ metodoloġiji ġodda u l-ħolqien ta’ għodod li jappoġġjaw lill-istudenti.
  • l-iskambju ta’ prattiki tajbin u esperjenzi ta’ tagħlim ta’ kwistjonijiet tal-UE, inkluż kif dawn jiffaċċjaw sfidi speċifiċi.

L-għalliema jista’ jkollhom esperjenzi ta’ mobbiltà ta’ ftit jiem biex jorganizzaw u jwettqu attivitajiet ta' tagħlim u ta' tutoraġġ konġunti mas-sħab tagħhom.

Skadenzi u formoli ta’ applikazzjoni

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+

Gwida pass pass dwar il-proċess ta’ applikazzjoni

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Closed
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Closed
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).