Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Self Erasmus+ għal Lawrja ta’ Master

Il-finanzjament tal-futur tiegħek hu problema komuni

Il-flus huma wieħed mill-akbar ostakli għall-istudenti li jiffinanzjaw l-edukazzjoni kontinwa tagħhom, speċjalment jekk iridu jistudja barra mill-pajjiż. Il-lawrji postgraduate – u l-esperjenza ta’ għajxien u xogħol f’pajjiż ieħor – huma dejjem aktar essenzjali għall-bini u ż-żamma ta’ CV kompetittiva.

“Mingħajr dan is-self ta’ Erasmus+, ma kienx jirnexxili nibda l-istudji tiegħi. Kellu impatt pożittiv kbir fuq ħajti.”

Boris

Masters barra mill-pajjiż jista’ jipprovdi esperjenza professjonali, personali u akkademika eċċellenti – it-tip ta’ esperjenza li tista’ tagħti vantaġġ individwali tant meħtieġ fis-suq globali tal-lum. Iżda l-kontinwazzjoni tal-edukazzjoni tiegħek ma għandhiex tħallik b’dejn li ma jistax jiġi mmaniġġjat wara li tispiċċa l-lawrja tiegħek.

Jekk ġejt aċċettat f’kors ta’ masters barra mill-pajjiż - u qed tfittex mod kif tkopri l-ispejjeż tat-tuition u tal-għajxien - Self ta’ Erasmus+ għal Lawrja ta’ Masters jista’ jgħin.

X’inhu Self ta’ Erasmus+ għal Lawrja ta' Masters?

Is-self ta’ Erasmus+ għal Lawrja ta’ Masters hu self garantit mill-UE b’termini ta’ ħlas lura favorevoli. Hu mfassal biex jgħin lill-istudenti prospettivi jiffinanzjaw il-korsijiet tal-Masters tagħhom f’pajjiż tal-Programm Erasmus+ filwaqt li jħallu impatt ekonomiku fit-tul kemm jista’ jkun.

L-iskema hi maħsuba biex tipprovdi lill-istudenti postgraduate bil-mezzi biex iħallsu l-ispejjeż tat-tagħlim u tal-għajxien tagħhom – biex b’hekk l-individwi jkunu jistgħu jiffukaw fuq il-lawrja tagħhom minflok jimmaniġġjaw il-bilanċ tal-bank tagħhom. Il-programm għandu l-għan li jkun inklużiv kemm jista’ jkun, li jaħdem skont il-linji gwida li ġejjin:

 • M'hemmx bżonn għal kollaterali minn studenti jew ġenituri - dan jiżgura l-ugwaljanza ta' aċċess
 • Rati tal-imgħax favorevoli u aħjar minn dawk tas-suq
 • Termini ta' ħlas lura li jippermettu lill-gradwati sa sentejn biex isibu xogħol qabel il-bidu ta' ħlas lura.

Studenti ta’ Masters prospettivi jistgħu jirċievu għotja ta’ self sa €12,000 għal Masters ta’ sena jew sa €18,000 għal Masters ta’ sentejn (jew ammonti ekwivalenti f’munita barranija għal banek f’pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro soġġetti għar-rati tal-kambju).

Fejn hu Disponibbli s-Self ta’ Erasmus+ għal Lawrja ta’ Masters?

Bħalissa l-iskema hija disponibbli għal studenti li huma residenti fil-pajjiżi tal-programm li ġejjin — u li qed ifittxu li jistudjaw barra minn pajjiżhom f’pajjiż ieħor tal-programm:

 • Spanja
 • L-Italja (ir-reġjun tal-Emilia Romagna)
 • Il-Kroazja
 • Ir-Rumanija

Studenti minn pajjiżi tal-Programm oħrajn jistgħu japplikaw biex jistudjaw fi Spanja għal kors ta’ Masters. L-Università tal-Lussemburgu u l-Università ta’ Ċipru qed jipprovdu self ekwivalenti lill-istudenti li ġejjin mill-pajjiżi l-oħrajn kollha tal-Programm biex jagħmlu kors ta’ Masters f’dawn l-universitajiet.

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, minflok self finanzjarju, l-universitajiet qed joffru servizzi in natura (miżati għat-tuition, spejjeż ta’ akkomodazzjoni, eċċ.) li jistgħu jitħallsu lura wara l-gradwazzjoni. Fir-rigward tas-self dirett, tapplika l-garanzija tal-UE – għalhekk m’hemmx bżonn ta’ kollateral.

Din il-lista ta’ intermedjarji parteċipanti hi mistennija tikber hekk kif istituzzjonijiet finanzjarji u universitajiet jissieħbu fl-iskema. Dan x’aktarx ikun proċess gradwali: iċċekkja din il-paġna għal aġġornamenti għad-disponibbiltà tal-programm.

“Dan definittivament ibiddel l-attitudni tiegħek. Dan hu xift fil-mentalità tiegħek, u b’hekk tkun qed tibża’ anqas li tgħix u taħdem barra minn pajjiżek.”

Xavi

Min jista’ japplika?

L-istudenti prospettivi għandhom:

 • Jgħixu f’pajjiż tal-Programm
 • Ikunu lestew kwalifika ta’ Baċellerat (jew ekwivalenti) qabel l-applikazzjoni
 • Ġew aċċettati (qabel ma japplikaw) għal programm sħiħ ta’ Masters f’pajjiż ieħor. L-Università li toffri l-programm għandu jkollha l-Karta ta’ Edukazzjoni Għolja ta’ Erasmus+

Is-Self ta’ Erasmus+ għal Masters għandu l-għan li jappoġġja l-istudji sħaħ ta’ Masters minn residenti ta’ pajjiż tal-Programm f’pajjiż li mhux jew il-pajjiż ta’ residenza tagħhom JEW il-pajjiż fejn ikunu rċevew l-ewwel kwalifika tagħhom. L-istudenti li jistudjaw barra minn pajjiżhom għal parti mill-Masters tagħhom xorta jistgħu jikkwalifikaw għal għotja ta’ Erasmus+.

Kif tapplika

Studenti prospettivi għandhom japplikaw permezz tal-istituzzjoni finanzjarja, l-universitajiet jew online, billi jissottomettu d-dokumentazzjoni li ġejja:

 • Ċertifikat ta' tlestija tal-aħħar lawrja li lestew qabel il-lawrja ta' Masters li qed japplikaw għaliha
 • Irċevuta għall-ħlas tar-reġistrazzjoni JEW prova dokumentarja tad-dħul u tal-ispiża tal-kors tal-Masters

Kull istituzzjoni li tagħti s-self se jkollha termini u kundizzjonijiet differenti – iżda l-istituzzjonijiet kollha se jipprovdu rati tal-imgħax li huma ferm aktar baxxi mir-rati kummerċjali. Għalhekk l-istudenti se jkollhom bżonn iżuru l-paġna web tal-istituzzjoni jew tal-bank speċifiku li jagħti s-self - fejn ikunu jistgħu jagħmlu rieżami ta’ termini u kundizzjonijiet speċifiċi. Dawn huma elenkati aktar ’l isfel:

Tagħrif ieħor

Ir-“Rapport 2018 dwar il-Benefiċjarji tas-Self għal Masters” jipprovdi sommarju tal-feedback mill-istudenti parteċipanti għall-perjodu 2015-2018.

Informazzjoni ta' sfond dwar is-Self ta’ Erasmus+ għal Masters tinsab disponibbli mill-Fond Ewropew tal-Investiment.