Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Lingvistiskais atbalsts tiešsaistē

Tiešsaistes lingvistiskais atbalsts (“online linguistic support” jeb OLS) izstrādāts tā, lai programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem palīdzētu uzlabot tās svešvalodas zināšanas, kuru viņi izmantos, strādājot, studējot vai veicot brīvprātīgo darbu ārzemēs. Tas viņiem ļaus pēc iespējas vairāk iegūt no šīs pieredzes.

Tā kā svešvalodu neprasme joprojām ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas eiropiešiem neļauj izmantot izglītības, prakses un jauniešu mobilitātes iespējas, OLS lingvistisko atbalstu padara elastīgāku un ērtāku. Tas arī palīdz sasniegt konkrētu programmas “Erasmus+” mērķi — veicināt valodu apguvi un valodu daudzveidību.

Vairāk nekā 350 000 “Erasmus+” dalībnieku ar OLS ik gadu pārbauda savu valodu prasmi, un viņiem ir iespēja uzlabot līmeni ar OLS valodu kursu palīdzību. Dalībnieki, kas aktīvi mācās kursos, uzlabo svešvalodas prasmi vidēji vismaz par vienu CEFR (Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma) līmeni.

Piekļuve OLS tīmekļvietnei

Par tiešsaistes lingvistisko atbalstu

Kas to var izmantot?

OLS pašlaik ir pieejams:

  • programmas valsts augstskolu studentiem, kas studē ārzemēs 3 līdz 12 mēnešus vai stažējas 2 līdz 12 mēnešus citā programmas valstī;
  • profesionālās izglītības un apmācības apguvējiem (profesionālā izglītība un apmācība jeb PIA), kas izmanto mobilitāti, lai ārzemēs mācītos vai apgūtu profesiju;
  • jauniem brīvprātīgajiem, kas piedalās “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba aktivitātē (2–12 mēnešus).

Lingvistiskais atbalsts tiešsaistē ir pieejams visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā.

Kā tas darbojas?

Pirms apmaiņas programmas nokārtojot OLS piedāvāto valodas pārbaudi, “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki var noteikt, cik labi viņi prot valodu, kuru izmantos mācībās, darbā vai brīvprātīgajā darbā. Augstskolu studentiem pirms došanās apmaiņā šī pārbaude ir obligāta, lai pārliecinātos, ka viņi valodu zina uzņemošās augstskolas ieteiktajā līmenī (izņemot tad, ja tā ir viņu dzimtā valoda, vai citos pienācīgi pamatotos gadījumos). Dalībnieku valodas zināšanu pārbaudes rezultāti nekādi neietekmē viņu dalību programmā “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa programmās.

Dalībniekiem, kuri vēlas uzlabot savu valodas prasmi, ir iespēja piedalīties valodas mācību kursos tiešsaistē pirms apmaiņas un tās laikā. Valodu mācību kursos ir pieejami daudzveidīgi tiešsaistes apmācības pasākumi, kuru vidū ir individuālas mācību nodarbības un interaktīvi masveida atvērtie interneta kursi (MOOC). Dalībnieki var arī apgūt valodas kursu attiecīgās valsts valodā, ja šī valoda ir pieejama OLS.

Tad, ja OLS neietver galveno valodu, nosūtošā vai uzņemošā organizācija lingvistisko atbalstu sniedz ar citiem līdzekļiem. Pēc atgriešanās dalībnieki veic galīgo pārbaudi, kas viņiem ļauj novērtēt, kā ārzemēs ir uzlabojusies viņu svešvalodas prasme.

Kā šo atbalstu var izmantot?

Ja jau esat izvēlēts “Erasmus+” apmaiņai vai Eiropas Solidaritātes korpusa programmām un atbilstat iepriekšminētajiem kritērijiem, jūsu iestāde vai organizācija jums nosūtīs pieteikumvārdu un paroli, ar ko varēsiet piekļūt OLS valodas pārbaudei un mācību kursiem.

Sīkāku informāciju var iegūt nosūtītājiestādē, koordinējošajā organizācijā, valsts aģentūrā vai bieži uzdotajos jautājumos OLS tīmekļa vietnē.

“Erasmus+” tiešsaistes lingvistiskais atbalsts bēgļiem

Pēc migrācijas krīzes Eiropas Komisija ir atvēra OLS 100 000 bēgļiem vairāk nekā 3 gadu periodam; šī iespēja bija pieejama uz brīvprātības pamata un bez maksas, un tam bija atvēlēti 4 miljoni eiro. Mērķis bija atbalstīt ES valstu centienus integrēt bēgļus Eiropas izglītības un apmācības sistēmās un nodrošināt viņu prasmju pilnveidošanu. Kopš šīs iniciatīvas sākšanas bēgļi iesaistītajās valstīs saņēma iespēju apgūt vairāk nekā 10 000 valodu kursu.