Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir būtiska informācija par “Erasmus+”. Tās sniedz iesaistītajām organizācijām un iedzīvotājiem programmas atbalstīto iespēju pilnu sarakstu.

2022. gada programmas vadlīnijas ir pieejamas tiešsaistē lietotājam ērtā un vienkārši pieejamā formātā, kurā būs vieglāk sameklēt vajadzīgo informāciju, kā arī PDF formātā.

Īss apraksts

Par ko ir runa?

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas 2022 (1. versija – 2021. gada 24. novembra redakcija) ir 2022. gada “Erasmus+” uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kas publicēts 2021. gada 24. novembra.

Organizācijām un iestādēm, kuras vēlas pieteikties šajā konkursā, jāizpilda vadlīnijās izklāstītie dalības un finansējuma saņemšanas nosacījumi.

Dokumentā sniegta šāda informācija:

  • programmas prioritātes,
  • atbalstītās darbības,
  • dažādām darbībām pieejamais finansējums,
  • sīka informācija par dalību.

Kurās valodās vadlīnijas ir pieejamas?

Programmas vadlīnijas ir pieejams šādās valodās:

bulgāru | čehu | dāņu | vācu | igauņu | grieķu | angļu | spāņu | franču | itāļu | latviešu | lietuviešu | horvātu | ungāru | maltiešu | nīderlandiešu | poļu valodā | portugāļu | rumāņu | slovāku | slovēņu | somu | zviedru |

Ja ir atšķirības starp dažādu valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

Kā pieteikties?

Aicinām organizācijas elektroniski iesniegt pieteikumus attiecīgās valsts nacionālajai aģentūrai, “Erasmus+” veidlapu tīmekļvietnē vai Izglītības un kultūras izpildaģentūrai.

Darbībām, kuras pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA), attiecīgos dokumentus (iedalītus pēc darbības veida) varēs iesniegt finansēšanas un konkursu portālā.

Privātpersonām, kuras vēlas pieteikties, jāsazinās ar savu organizāciju, iestādi, skolu vai augstskolu.

Kur uzzināt vairāk?

Organizācijas, kuras vēlas saņemt plašāku informāciju par pieteikšanās procesu, var sazināties ar savas valsts nacionālo aģentūru, nacionālo biroju vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru, kas atrodas Briselē.

Kur meklēt iepriekšējās vadlīniju versijas?

2021

2020