Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aizdevums “Erasmus+” maģistrantūras studijām

Kādas ir piedāvātās iespējas?

"Erasmus+" atbilstīgie finanšu starpnieki (piemēram, bankas vai studiju kredītu iestādes) var studentiem izsniegt aizdevumus maģistrantūras studijām ārzemēs.

Šo iespēju Eiropas Komisijas vārdā vada un īsteno Eiropas Investīciju fonds (EIF), izmantojot "Erasmus+" maģistrantūras studiju aizdevuma garantiju mehānismu.

Kā tas darbojas?

Lai piedalītos, atbilstīgajiem finanšu starpniekiem ir jāatbild uz Eiropas Investīciju fonda uzaicinājumu paust ieinteresētību (spēkā līdz 2020. gada septembrim vai līdz dienai, kad pieejamie līdzekļi būs izsmelti).

Atbilstīgās organizācijas ir publiski vai privāti finanšu starpnieki, kas pilnvaroti sniegt aizdevumus privātpersonām saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Turklāt tām jābūt reģistrētām vienā no programmas valstīm, kurā ietilpst visas Eiropas Savienības valstis, kā arī:

  • Islande,
  • Ziemeļmaķedonijas Republika,
  • Turcija,
  • Lihtenšteina
  • Norvēģija
  • Lielbritānija

Ar "Erasmus+" palīdzību Eiropas Investīciju fonds atbilstīgajiem finanšu starpniekiem sniedz garantijas segumu studentu aizdevumu portfeļiem, tādējādi dodot tiem iespēju izsniegt vairāk aizdevumu lielākam studentu skaitam par pazeminātām procentu likmēm un ar mazāku risku.

Kas vēl ir jāzina?

Aizdevumi “Erasmus+” maģistrantiem viena gada maģistra studijām nedrīkst pārsniegt 12 000 € (vai minētās summas ekvivalentu vietējā valūtā) vai 18 000 € (vai ekvivalentu) — studijām, kas ilgst vairāk par vienu gadu.

Aizdevumi paredzēti, lai atvieglotu studentu piekļuvi finansējumam, ievērojot konkrētus nosacījumus, piemēram, atbrīvojums no garantijām (jo ES sniedz garantijas par saistību nepildīšanu) vai iespējas atlikt maksājumus, līdz studijas pabeigtas (vismaz vienu gadu, bet ne ilgāk kā divus gadus pēc studijām).

Studentiem, kas uzņemti pilnas programmas maģistrantūras studijās, ir jāstudē valstī, kas nav ne viņu mītnes valsts, ne valsts, kurā viņi saņēmuši kvalifikāciju, kas dod iespēju turpināt izglītību maģistra programmā.

Mācību iestādei, kas uzņem maģistrantūras studentu, ir jābūt parakstījušai spēkā esošu "Erasmus" Augstākās izglītības hartu.

Kā pieteikties?

Pieteikumi jāiesniedz Eiropas Investīciju fondam, un tiem jāpievieno vajadzīgie pieteikuma dokumenti, kas norādīti Studiju aizdevuma garantiju mehānisma lapā.

Pieteikumi aizdevumu piešķiršanai līdz 2020. gada 30. septembrim jāiesniedz Eiropas Investīciju fondam.

Plašāka informācija

Plašāku informāciju par Erasmus+ maģistrantūras studiju aizdevumiem var atrast EIF tīmekļa vietnē.