Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Žana Monē iniciatīva “Mācāmies par ES” skolām un PIA sniedzējiem

Kas var pieteikties

Skolas un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniedzēji (ISCED 1–4) visās programmas “Erasmus+” valstīs. Privātpersonu pieteikumi netiks pieņemti.

Ilgums: 3 gadi

Žana Monē vārdā nosauktā iniciatīva “Mācāmies par ES” jāīsteno vismaz 40 stundas gadā trīs secīgus mācību gadus.

Maksimālā dotācija: 30 000 eiro (kas nepārsniedz 80 % no kopējām izmaksām).

Kā izpaužas Žana Monē iniciatīva “Mācamies par ES”

Skolu un PIA sniedzēju mācību programmās jāiekļauj konkrēti ar Eiropas Savienību saistīti jautājumi (ES vērtības un darbības principi, vēsture, kultūru daudzveidība u. c.). Lai sekmētu šo tematu apguvi, mācību gada ietvaros var rīkot projektu nedēļas, mācību izbraucienus un citas aktīvu līdzdalību veicinošas darbības.

Skolas pasākumus var plānot pašu spēkiem vai ar augstākās izglītības iestāžu vai citu organizāciju (NVO, apvienību u. c.) atbalstu.

Sagaidāmie rezultāti

Iniciatīvai būtu jāpalīdz skolām un PIA sniedzējiem īstenot šādas darbības:

  • nodrošināt skolotājiem pilnvērtīgas iespējas izglītot audzēkņus par Eiropas Savienību, izmantojot aizraujošas metodes,

  • uzlabot mācību rezultātus ES jautājumos,

  • pilnveidot zināšanas par ES,

  • radīt interesi par Eiropas Savienību un ielikt pamatus tam, lai veicinātu skolēnu un studentu līdzdalību demokrātiskajā procesā un palīdzētu viņiem kļūt par aktīviem pilsoņiem.

Pieteikšanās procedūra

Vairāk par pieteikšanās procedūru varat uzzināt šeit:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Slēgts
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Slēgts
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).