Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Darbības sporta jomā

“Erasmus+” darbības sporta jomā sekmē dalību fiziskās, sporta un brīvprātīgās aktivitātēs.

Tās ir izstrādātas, lai risinātu sabiedrības un ar sportu saistītas problēmas. Organizācijas var izmantot iespējas, kas tām piedāvātas trijos šo problēmu risināšanai veltītos uzaicinājumos.

Darbības

Sadarbības partnerības

Organizācijām paredzēto sadarbības partnerību mērķis ir izstrādāt un īstenot kopīgas darbības, kas, cita starpā, veicina fiziskas un sportiskas aktivitātes, kā arī cīnīties pret apdraudējumiem, kas skar sporta integritāti un godprātīgumu (tādiem kā dopinga lietošana un spēļu rezultātu sarunāšana), veicināt sportistu duālās karjeras, gādāt par labāku pārvaldību sportā, rosināt iecietību un sociālo iekļaušanu.

Uzziniet vairāk un piesakieties

Maza mēroga partnerības

Piemērotas vietējām organizācijām, mazāk pieredzējušām organizācijām un programmas jaunpienācējiem. Maza mēroga partnerībām ir vienkāršāka pārvaldība, mazākas dotācijas un īsāks darbības ilgums nekā sadarbības partnerībām.

Uzziniet vairāk un piesakieties

Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi

Paredzēti, lai veicinātu sporta aktivitātes, īstenotu ES stratēģijas, kas sekmē sociālo iekļaušanu ar sporta palīdzību, veicinātu brīvprātīgo darbu sportā, cīnītos pret diskrimināciju un veicinātu dalību sportiskās un fiziskās aktivitātēs.

Uzziniet vairāk un piesakieties