Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus Mundus” maģistra studiju kopīgais maģistra grāds

Kas var pieteikties

  • Jebkura augstākās izglītības iestāde (AII), kas dibināta programmas valstī vai partnervalstī
  • Pieteikuma iesniedzējs piesakās citu tādu AII vai citu izglītībā ieinteresēto personu partnerības vārdā, kuras ir izstrādājušas un īstenos integrēto kopīgo maģistra studiju programmu.

Ilgums: 6 studiju gadi, kas aptver vismaz 4 maģistra studiju programmas

Dotācija vienam projektam: līdz 5 miljoniem EUR

ES stipendija personām: EUR 1400 mēnesī (maksimāli 24 mēneši)

Par “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu

“Erasmus Mundus” kopīgais maģistra grāds ir augsta līmeņa integrētas maģistrantūras studiju programmas. Programmas izstrādā un īsteno starptautiskas dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu partnerības visā pasaulē. Partnerībā var iesaistīt arī citus izglītības un/vai ar izglītību nesaistītus partnerus, kuriem ir īpaša zinātība un interese par studiju jomu.

ES nodrošina finansējumu šīm programmām un konkurētspējīgām stipendijām, ko programmas piedāvā labākajiem studentiem visā pasaulē.

Darbības un rezultāti

  • “Erasmus Mundus” kopīgais maģistra grāds ir kopīgi izstrādāta un pilnībā integrēta mācību programma. Pieteikšanās posmā “Erasmus Mundus” kopīgā maģistra grāda priekšlikumos jābūt atspoguļotām pilnīgi izstrādātām kopīgām studiju programmām, kas pēc to atlases ir gatavas īstenošanai un popularizēšanai visā pasaulē.
  • To nodrošina partnerība, kurā ir vismaz trīs pilntiesīgas augstākās izglītības iestādes no trim dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt programmas valstīm.
  • “Erasmus Mundus” kopīgā maģistra grāda programmas ilgums: 1-2 mācību gadi (60, 90 vai 120 ECTS kredītpunkti)
  • “Erasmus Mundus” kopīgā maģistra grāda mācību programmā jāiekļauj vismaz 2 studiju periodi divās valstīs (atšķirīgā valstī no studentu dzīvesvietas valsts), no kurām vismaz vienai jābūt programmas valstij.
  • Piešķirtā grāda veids: vai nu kopīgs grāds (ieteicams), vai vairāki grādi.

Pieteikumi un plašāka informācija

Finansēšanas iespējas 2021.–2027. gadam un informācija par to, kā pieteikties, ir izziņotas Eiropas Komisijas Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā.

Meklējiet iespējas

Lai iegūtu detalizētu informāciju par šīm iespējām, lasiet “Erasmus+” programmas vadlīnijas.

Sīkāka informācija

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Slēgts
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).