Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus Mundus” kopīgo maģistra studiju programmu stipendijas

Kas var pieteikties

Stipendijas paredzētas maģistrantūras studentiem no visas pasaules. Pieteikties var personas, kas ieguvušas pirmo bakalaura grādu vai mācas bakalaura studiju programmas pēdējā kursā un absolvēs pirms maģistra studiju programmas sākuma.

Varat pieteikties arī tad, ja spējat pierādīt, ka jūsu sasniegtais izglītības līmenis ir līdzvērtīgs bakalaura grādam. Šai izglītībai jābūt oficiāli atzītai atbilstīgi tās valsts tiesībām un praksei, kura piešķir grādu.

Par “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra studiju programmu stipendijām

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistra studiju programmas ir augsta līmeņa integrētas maģistrantūras programmas, kuras izstrādā un īsteno starptautiskas augstākās izglītības iestāžu partnerības. Tajās iesaistās vismaz trīs AII no trijām dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm (iepriekš “programmas valstis”).

ES atbalsta šos kopīgi atzītos maģistra grādus, lai veicinātu iesaistīto iestāžu izcilību un internacionalizāciju. Lai sekmētu studentu dalību šajās prestižajās programmās, ir izveidotas arī stipendijas. Maģistra studiju programmas piedāvā šīs stipendijas visaugstāko vērtējumu ieguvušajiem kandidātiem no visas pasaules.

Stipendijas sedz izmaksas, kas saistītas ar studenta dalību programmā, ceļa izdevumiem un iztikas pabalstu.

Darbības un rezultāti

Programmas periods ietver studijas, pētniecību, norīkošanu, disertācijas sagatavošanu un aizstāvēšanu atbilstoši kopīgās maģistra studiju programmas prasībām. Pēdējais iekļauj vismaz divus studiju periodus divās valstīs, kuras nav studentu dzīvesvietas valstis. “Erasmus Mundus” kopīgās maģistra studiju programmas piedāvā dažādus šim nosacījumam atbilstošus studiju virzienus.

Maģistra studiju ilgums: 1–2 akadēmiskie gadi (60, 90 vai 120 ECTS kredītpunkti)

Piešķirtā grāda veids: vai nu kopējs grāds (t. i., viens diploms, kas izsniegts vismaz divu augstākās izglītības iestāžu vārdā), vai vairāki grādi (t. i., vismaz divi diplomi, kurus izsniegušas divas augstākās izglītības iestādes, kas ir konsorcija sastāvā).

Pieteikumi un plašāka informācija

Vispirms iepazīstieties ar “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra studiju programmu katalogu tiešsaistē. Tajā atradīsiet detalizētu informāciju par ES finansētajām programmām un saites uz to tīmekļvietnēm. Programmu vietnēs pieejamā informācija (studiju kursa apraksts, iesaistīto universitāšu saraksts un iestāšanās prasības) palīdzēs jums izlemt, vai attiecīgā programma ir jums piemērota.

Programmas vietnē būs sniegti arī norādījumi par visiem pieteikšanās procesa posmiem. Ja jums rodas papildu jautājumi, droši sazinieties ar attiecīgo universitāti.

Katru gadu šis saraksts tiek papildināts ar jaunām atlasītām “Erasmus Mundus” maģistrantūras programmām. Vairums konsorciju pieteikumus uz nākamā studiju gada kursiem pieņem no oktobra līdz janvārim.

Citi resursi

Pārliecinieties, ka zināt savas tiesības, kad dodaties studēt uz ārzemēm.

“Erasmus Mundus” asociācija (EMA) ir kopīgo maģistra grādu ieguvušo absolventu apvienība. Asociācijas tīmekļvietne sniedz padomus un iedvesmu nākamajiem pieteikumu iesniedzējiem.

“Erasmus+” studentu un absolventu alianse (ESAA) ir pašreizējo “Erasmus+” studentu un absolventu forums kontaktu veidošanai, profesionālai attīstībai un starpkultūru apmaiņai.

Doktorantūras studenti var saņemt arī ES finansiālu atbalstu ārzemēs pavadītiem pētniecības periodiem no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību budžeta.