Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aizdevumi “Erasmus+” maģistrantiem

Nākotnes finansēšana ir kopīga problēma

Viens no lielākajiem šķēršļiem, ar ko studenti saskaras, finansējot tālākizglītību, ir nauda, jo īpaši, ja ir vēlēšanās studēt ārzemēs. Pēcdiploma kvalifikācijām, kā arī uzturēšanās un darba pieredzei ārvalstīs ir arvien būtiskāka nozīme konkurētspējīga CV uzturēšanai.

“Bez šī “Erasmus+” aizdevuma es vienkārši nebūtu varējis uzsākt studijas. Tam bija milzīga labvēlīga ietekme manu dzīvi.”

Boriss

Maģistrantūras studijas ārvalstīs spēj sniegt izcilu profesionālo, personīgo un akadēmisko pieredzi, kas mūsdienu globālajā tirgū indivīdam var piešķirt tik ļoti nepieciešamo “asumu”. Taču izglītības turpināšanai nevajadzētu padarīt absolventu par mūžīgu parādnieku pēc studiju programmas pabeigšanas.

Ja esat uzņemts maģistrantūrā ārzemēs un meklējat risinājumu, kā segt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, talkā var ņemt aizdevumu “Erasmus+” maģistrantiem.

Kas ir aizdevums “Erasmus+” maģistrantiem?

Aizdevumi “Erasmus+” maģistrantiem ir ES garantēti aizdevumi ar labvēlīgiem atmaksāšanas termiņiem. Tie izstrādāti, lai palīdzētu topošajiem studentiem finansēt studijas maģistrantūrā kādā no “Erasmus+” programmas valstīm, tādējādi radot pēc iespējas mazākas finansiālas sekas.

Shēma ir paredzēta, lai nodrošinātu pēcdiploma studiju programmu studentus ar līdzekļiem mācību maksas un dzīvošanas izmaksu segšanai, tādējādi ļaujot indivīdiem koncentrēties uz studijām, ne uz sava bankas konta atlikumu. Programmas nolūks ir būt maksimāli iekļaujošai, un tās darbība seko šādām vadlīnijām:

 • nav vajadzīgs kredīta nodrošinājums no studentiem vai viņu vecākiem, tādējādi aizdevums ir vienlīdz pieejams visiem;
 • izdevīgās procentu likmes ir zemākas par tirgū dominējošajām;
 • ērti atmaksas noteikumi studentiem dod laiku līdz diviem gadiem, lai atrastu darbu un tad sāktu atmaksāt aizdevumu.

Topošie maģistranti var saņemt aizdevumu līdz 12 000 eiro viena gada maģistrantūras programmai vai līdz 18 000 eiro divu gadu maģistrantūras programmai (vai līdzvērtīgu summu citā valūtā bankās, kas atrodas valstīs, kuras neizmanto eiro, atkarībā no valūtas kursa svārstībām).

Kur pieejami aizdevumi “Erasmus+” maģistrantiem?

Pašlaik šī sistēma ir pieejama studentiem, kuri vēlas studēt ārzemēs citā programmas valstī un kuri dzīvo kādā no šīm programmas valstīm:

 • Spānijā;
 • Itālijā (Emīlijas-Romanjas reģionā);
 • Horvātijā;
 • Rumānijā;
 • Turcijā.

Studenti no citām programmas valstīm var pieteikties studēt Spānijā maģistrantūras programmā. Luksemburgas Universitāte un Kipras Universitāte piedāvā aizdevumu ekvivalentus citu valstu studentiem, kuri ierodas studēt no visām citām programmas valstīm, lai šajās universitātēs studētu maģistrantūrā.

Tas nozīmē, ka finanšu aizdevuma vietā universitātes piedāvā pakalpojumus natūrā (mācību maksu, mājokļa izmaksas utt.), ko var atmaksāt pēc studiju beigām. Kas attiecas uz tiešo aizdevumu, piemēro ES garantiju, tādēļ nodrošinājums nav vajadzīgs.

Gaidāms, ka finanšu iestādēm un universitātēm iesaistoties shēmā, šis līdzdalīgo starpnieku saraksts paplašināsies. Visticamāk, ka tas notiks pakāpeniski: jaunumus par programmas pieejamību meklējiet šajā lapā.

“Tas noteikti maina attieksmi. Tas paver citu mentalitāti, kā rezultātā vairs nav tik ļoti bail dzīvot un strādāt ārzemēs.”

Ksavi

Kas var pieteikties?

Topošajiem studentiem:

 • jādzīvo programmas valstī;
 • pirms pieteikties jābūt ieguvušiem bakalaura grādu (vai līdzvērtīgu kvalifikāciju);
 • (pirms pieteikties) jābūt uzņemtiem pilnā maģistrantūras programmā citā valstī. Programmu piedāvājošajai universitātei jābūt “Erasmus+" Augstākās izglītības hartai.

Aizdevumi “Erasmus+” maģistrantiem ir paredzēti, lai atbalstītu programmas valsts rezidentu pilnu maģistrantūras programmu citā valstī nekā viņu dzīvesvietas valsts VAI valstī, kur viņi ieguvuši savu pirmo kavlifikāciju. Studenti, kas ārzemēs studē tikai daļu no maģistrantūras programmas, aizvien var pieteikties uz “Erasmus+” dotāciju.

Pieteikšanās kārtība

Topošajiem studentiem jāpiesakās finanšu iestādē, universitātēs vai tiešsaistē, iesniedzot šādus dokumentus:

 • diploms par pēdējo iegūto akadēmisko grādu pirms maģistrantūras programmas, kurai tagad piesakāties;
 • iestāšanās maksas kvīts VAI dokuments, kas apliecina uzņemšanu maģistrantūras programmā un ar to saistītās izmaksas.

Katra kredītiestāde var noteikt savus nosacījumus, bet visas iestādes piedāvās procentu likmes, kas ir būtiski zemākas par komerclikmēm. Tādēļ studentiem būs jādodas uz konkrētās bankas vai kredītiestādes vietni, kur būs iespējams iepazīties ar konkrētajiem nosacījumiem. Iestāžu saraksts:

Papildinformācija

Aizdevumus “Erasmus+” maģistrantiem saņēmušo 2018. gada ziņojumā sniegts kopsavilkums par to studentu atgriezenisko saiti, kuri piedalījušies laikposmā no 2015. gada līdz 2018. gadam.

Vispārīgu informāciju par aizdevumiem “Erasmus+” maģistrantiem piedāvā arī Eiropas Investīciju fonds.