Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Darbiniekiem (apmācība)

“Easmus+” piedāvā mācību iespējas izglītības darbiniekiem – gan pedagogiem, gan pārējiem.

Mācību periodos ārzemēs var notikt ēnošana vai novērošana darbā, profesionālās attīstības kursi vai konkrēti prasmju pilnveidošanas pasākumi.

“Erasmus+” atbalsta mācības, kas notiek izglītības iestādēs vai citu nozaru organizācijās.

Iespējas piedalīties profesionālās pilnveides aktivitātēs ir pieejamas visu līmeņu izglītības darbiniekiem.

Iespējas

Augstākā izglītība

“Erasmus+” atbalsta mācības augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem. Jūs varat piedalīties mācībās “Erasmus+” programmas valsts vai partnervalsts augstākās izglītības iestādē. Ja strādājat programmas valsts augstākās izglītības iestādē, varat mācīties arī izglītības nozarei nepiederošā organizācijā kādā programmas valstī.

Lasiet vēl

Profesionālā izglītība un apmācība

“Erasmus+” atbalsta to profesionālās izglītības un apmācības (PIA ) jomā strādājošo cilvēku profesionālo attīstību, kuri piedalās apmācības periodos ārzemēs. Apmācības periodi var būt prakse, ēnošana vai novērošana darbā PIA iestādē vai citā piemērotā organizācijā, kas atrodas “Erasmus+” programmas valstī.

Lasiet vēl

Skolu izglītība

“Erasmus+” atbalsta pirmsskolas mācību iestāžu, pamatskolu un vidusskolu pedagoģiskā personāla apmācību ārzemēs. Tie var būt strukturēti kursi vai citi pasākumi, ēnošana skolās un citās skolu izglītības darbā iesaistītās iestādēs.

Lasiet vēl

Pieaugušo izglītība

“Erasmus+” atbalsta mācību norīkojumu uz pieaugušo izglītības organizācijām ārzemēs. Tie var būt strukturēti kursi vai citi pasākumi, mācību periodi ārzemēs, ēnošana vai novērošana skolās un citās piemērotās organizācijās.

Lasiet vēl

Speciālisti ar fizisku vai garīgu invaliditāti vai veselības problēmām

Ir pieejams papildu finansējums, un speciālisti ir tiesīgi saņemt tādus pašus atbalsta pakalpojumus, kādus uzņēmējiestāde piedāvā vietējiem darbiniekiem.

Lasiet vēl