Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

1. Posms. Reģistrēšana

Visiem pieteikumu iesniedzējiem jābūt reģistrētiem https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, ja tas vēl nav izdarīts.

Attiecībā uz pasākumiem, ko pārvalda izpildaģentūra

Lai reģistrētos Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā, pieteikuma iesniedzēja likumīgajam pārstāvim jārīkojas, kā aprakstīts turpmāk.

  • Jāizveido EU Login konts (ja personai, kura pārstāv pieteikuma iesniedzēju, vēl nav konta). Jaunus EU Login kontus var izveidot šādā tīmekļa vietnē:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/.

  • Jāpiekļūst Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālam adresē

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home un jāreģistrējas (attiecīgajos gadījumos) tādas organizācijas/grupas vārdā, kuru tas pārstāv. Norādījumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem ir pieejamas portālā.

Pieteikuma iesniedzējam jāreģistrējas tikai vienreiz. Kad reģistrācija ir pabeigta, pieteikuma iesniedzējs iegūst DIK[1]. DIK, kas ir unikāls identifikators un ir vajadzīgs pieteikumu iesniegšanai, ļauj pieteikuma iesniedzējam aizpildīt pieteikuma veidlapu vienkāršāk (t. i., ierakstot veidlapā DIK numuru, veidlapā tiek automātiski parādīta visa informācija, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis reģistrācijas posmā).

Attiecībā uz pasākumiem, ko pārvalda “Erasmus+” valstu aģentūras

Lai reģistrētos programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa organizāciju reģistrācijas sistēmā, pieteikuma iesniedzēja likumīgajam pārstāvim jārīkojas, kā aprakstīts turpmāk.

Pieteikumu iesniedzējiem jāreģistrējas tikai vienreiz. Kad reģistrācija ir pabeigta, pieteikuma iesniedzējs iegūst organizācijas ID.

Pieteikuma iesniedzējs var pārbaudīt savu organizācijas ID vai mainīt daļu ar to saistītās informācijas, izmantojot programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa organizāciju reģistrācijas sistēmu.

Organizācijas ID ievadīšana veidlapā ielādēs visu informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis reģistrācijas posmā, un parādīs to veidlapā.

APLIECINĀJUMS PAR JURIDISKO STATUSU

Reģistrācijas procesa ietvaros pieteikuma iesniedzējiem arī jāaugšuplādē šādi dokumenti:

Attiecībā uz dotācijām, kas pārsniedz 60 000 EUR, pieteikumu iesniedzējiem var būt nepieciešams augšupielādēt konkrētus dokumentus, lai apliecinātu savas finansiālās spējas. Plašāku informāciju skatīt turpmāk sadaļā “Atlases kritēriji”.

  1. DIK ir obligāti norādāma informācija pieteikuma veidlapā.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}