Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tarpinstituciniai susitarimai

Tarpinstitucinius susitarimus gali pasirašyti dvi ar daugiau aukštojo mokslo institucijų. Pasirašydamos tarpinstitucinį susitarimą atitinkamos institucijos sutinka bendradarbiauti dėl studentų ir (arba) darbuotojų mainų veiklos pagal programą „Erasmus+“.

Jos abipusiškai įsipareigoja laikytis „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos kokybės reikalavimų visais mobilumo veiklos organizavimo bei valdymo aspektais ir susitaria dėl tam tikrų kiekybinių mobilumo tikslų, bendradarbiavimo sąlygų ir kokybinių priemonių, kad užtikrintų aukštos kokybės ir didelio poveikio mobilumą.

Aukštojo mokslo institucijos tarpinstitucinį susitarimą turi pasirašyti prieš bet kokią mobilumo veiklą.

Quick explainer for the terms below

Reikalavimai

Mobilumas Europoje

Tai reiškia mobilumą tarp aukštojo mokslo institucijų ES valstybėse narėse arba programos „Erasmus+“ asocijuotosiose trečiosiose valstybėse.

Abi arba visos institucijos turi turėti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją.

Tarptautinis mobilumas (visame pasaulyje)

Tai reiškia mobilumą tarp aukštojo mokslo institucijų ES valstybėse narėse arba programos „Erasmus+“ asocijuotosiose trečiosiose valstybėse ir su programa „Erasmus+“ neasocijuotose trečiosiose valstybėse.

  • ES valstybių narių ir programos „Erasmus+“ asocijuotųjų trečiųjų valstybių aukštojo mokslo institucijos privalo turėti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją.
  • Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios programos „Erasmus+“ asocijuotosios šalys, aukštojo mokslo institucijos tarpinstituciniu susitarimu turi pritarti Chartijoje nustatytiems principams.

Susitarimų skaitmeninimas

Įgyvendinant Europos studento pažymėjimo iniciatyvą ir siekiant skatinti paprastesnę ir aplinką tausojančią programos „Erasmus+“ praktiką, tarpinstituciniai susitarimai perkeliami iš popierinio į skaitmeninį formatą. Skaitmeniniai tarpinstituciniai susitarimai diegiami palaipsniui, pradedant tarpinstituciniais susitarimais dėl dvišalio mobilumo Europoje. Išsamų skaitmeninių programos „Erasmus+“ tarpinstitucinių susitarimų naudotojo vadovą galima rasti čia.

Tais atvejais, kai tarpinstitucinių susitarimų skaitmeninis valdymas dar neįmanomas, toliau pateikiami redaguojami šablonai.

Pagalba dėl susitarimų

Studentai, norintys apie savo aukštojo mokslo institucijos pasirašytus tarpinstitucinius susitarimus sužinoti daugiau, turėtų kreiptis į savo institucijos tarptautinių ryšių skyrių arba kitas susijusias tarnybas.

Aukštojo mokslo institucijos, turinčios užklausų apie procedūras, susijusias su tarpinstituciniais susitarimais, turėtų kreiptis į savo šalies atsakingą „Erasmus+“ nacionalinę agentūrą.

Templates