Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sportas

„Erasmus+“ sporto srities veikla skatinama dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje.

Ja siekiama spręsti visuomenės ir su sportu susijusius uždavinius. Organizacijos gali atsiliepti į tris šiems uždaviniams spręsti skirtus kvietimus.

Veiksmai

Bendradarbiavimo partnerystė

Siekiama padėti organizacijoms rengti ir įgyvendinti bendrą sporto ir fizinio aktyvumo (be kita ko) skatinimo veiklą, įveikti grėsmes, kylančias sąžiningumui sporto srityje (tokias kaip dopingas arba susitarimai dėl varžybų baigties), skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį bei gerinti valdymą.

Sužinokite daugiau ir teikite paraišką

Nedidelio masto partnerystė

Skirta visuomeninėms organizacijoms, mažiau patirtiems turinčioms organizacijoms ir naujiems programos dalyviams. Nedidelio masto partnerysčių administravimas paprastesnis, dotacijos mažesnės ir jos trumpesnės negu bendradarbiavimo partnerystės.

Sužinokite daugiau ir teikite paraišką

Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Siekiama skatinti sportinę veiklą, įgyvendinti ES socialinės įtraukties per sportą strategijas, skatinti savanorišką veiklą sporto srityje, kovoti su diskriminacija, skatinti sportuoti ir užsiimti fizine veikla.

Sužinokite daugiau ir teikite paraišką