Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa

Kas gali teikti paraiškas

  • Bet kuri Programos šalyje arba šalyje partnerėje įsisteigusi aukštojo mokslo institucija
  • Pareiškėjas teikia paraišką kitų aukštojo mokslo institucijų ar kitų švietimo srities suinteresuotųjų subjektų, kurie yra parengę ir įgyvendins jungtinę magistrantūros studijų programą, partnerystės vardu.

Trukmė: 6 akademiniai metai, apimantys bent 4 magistrantūros programos laidas.

Dotacijos suma vienam projektui: iki 5 mln. EUR.

ES stipendija atskiriems asmenims: 1 400 EUR per mėnesį (ne daugiau kaip 24 mėn.).

Apie „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programą sudaro yra aukšto lygio integruotos magistrantūros studijų programos. Programos rengiamos ir įgyvendinamos pagal tarptautinę įvairių pasaulio šalių aukštojo mokslo institucijų partnerystę. Partnerystėje taip pat gali dalyvauti kiti švietimo ir (arba) ne švietimo srities partneriai, turintys specialių žinių ir interesų studijų srityje.

ES teikia finansavimą šioms programoms ir konkurencingoms stipendijoms, kurios pagal programas teikiamos geriausiems studentams pareiškėjams visame pasaulyje.

Veikla ir rezultatai

  • „Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa yra bendromis pastangomis parengta ir visiškai integruota akademinė mokymo programa. Teikiant paraišką, „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos pasiūlymuose turi būti pateiktos baigtinės jungtinės studijų programos, kurias galima pradėti įgyvendinti ir viešinti visame pasaulyje, kai jos bus atrinktos.
  • Ją įgyvendina bent trys visateisės aukštojo mokslo institucijos partnerės iš trijų skirtingų šalių, kurių bent dvi turi būti Programos šalys.
  • „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos trukmė: 1–2 akademiniai metai (60, 90 arba 120 ECTS kreditų)
  • „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos mokymo programą turi sudaryti 2 studijų laikotarpiai dviejose šalyse (kurios nėra studentų gyvenamoji šalis), kurių bent viena turi būti Programos šalis.
  • Suteikiamo laipsnio rūšis: arba jungtinis laipsnis (rekomenduojama) arba keli laipsniai

Paraiškos ir daugiau informacijos

2021–2027 m. finansavimo galimybės ir informacija apie tai, kaip teikti paraiškas, skelbiama Europos Komisijos Finansavimo ir konkursų galimybių portale.

Ieškokite galimybių

Daugiau informacijos apie šias galimybes pateikta „Erasmus+“ programos vadove.

Daugiau informacijos

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Uždara
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).