Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus+“ magistrantūros studijų paskola

Kokių galimybių esama?

Pagal programą „Erasmus+“ kriterijus atitinkantys finansiniai tarpininkai (pavyzdžiui, bankai arba studentų paskolų agentūros) gali teikti ES garantuotas paskolas studentams, siekiantiems magistro laipsnio užsienyje.

Šia galimybę Europos Komisijos pavedimu administruoja ir įgyvendina Europos investicijų fondas (EIF), naudodamasis „Erasmus+“ magistrantūros studijų paskolų garantijų priemone.

Kaip tai veikia?

Norėdami dalyvauti, kriterijus atitinkantys finansiniai tarpininkai turi pateikti paraišką EIF , atsiliepdami į kvietimą pareikšti susidomėjimą (paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo mėn. arba iki tol, kol bus išnaudotos turimos lėšos).

Kriterijus atitinkančios organizacijos yra viešieji arba privatieji finansiniai tarpininkai, kuriems suteiktas leidimas skolinti fiziniams asmenims laikantis atitinkamų teisės aktų ir taisyklių.

Jie taip pat turi būti įsisteigę vienoje iš programos šalių, įskaitant Europos Sąjungos šalis, taip pat:

  • Islandiją
  • buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją,
  • Turkiją,
  • Lichtenšteiną,
  • Norvegiją,
  • Jungtinė Karalystė

Naudodamasis programa „Erasmus+“ EIF kriterijus atitinkantiems finansiniams tarpininkams suteikia garantinę apsaugą studentų paskolų portfeliams, todėl šie tarpininkai gali suteikti daugiau paskolų didesniam skaičiui studentų mažiau rizikuodami, taip pat studentams taikydami mažesnes palūkanas.

Ką dar reikėtų žinoti?

„Erasmus+“ magistrantūros studijų paskolos negali viršyti 12 000 EUR (arba lygiavertės sumos vietos valiuta) už vienų metų magistrantūros studijų kursą, arba 18 000 EUR (arba lygiavertės sumos) už ilgiau nei metus trunkantį kursą.

Paskolos skirtos suteikti studentams daugiau galimybių gauti finansavimą, todėl joms taikomos tam tikros sąlygos, pvz., užstato nereikalavimas (nes ES teikia garantiją paskolos negrąžinimo atveju) arba galimybės nukelti mokėjimus po studijų laikotarpio pabaigos (ne mažiau kaip metus, ne daugiau kaip dvejus metus).

Į visą magistrantūros studijų programą priimti studentai turi studijuoti kitoje šalyje nei ta, kurioje jie įgijo laipsnį, suteikiantį teisę į magistrantūros studijas, ir ne savo gyvenamojoje šalyje.

Magistrantūros studentus priimančios įstaigos turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos EIF, jam turėtų būti teikiami ir reikalingi paraiškos dokumentai, nurodyti paskolų garantijų priemonės puslapyje.

Paraiškos teikti paskolas turi būti pateiktos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Europos investicijų fondui.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ magistrantūros studijų paskolas pateikiama EIF interneto svetainėje.