Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus Joint Masters scholarships

Kas gali teikti paraiškas

  • Paraiškas teikti gali studentai magistrantai iš visų pasaulio šalių.
  • Turite būti baigęs pirmą aukštojo išsilavinimo pakopą arba įrodyti, kad įgijote pripažįstamą lygiavertį išsilavinimą, atitinkantį diplomus išduodančių šalių teisės aktus ir taikomą praktiką. Paraišką taip pat galite pateikti, jei esate pirmosios studijų pakopos paskutiniųjų metų studentas ir šias studijas baigsite prieš magistrantūros studijų pradžią.

Apie „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos yra aukšto lygio magistrantūros pakopos integruotosios studijų programos. Programos rengiamos ir įgyvendinamos pagal tarptautinę įvairių pasaulio šalių aukštojo mokslo institucijų partnerystę.

Pagal programą „Erasmus+“ teikiamas finansavimas stipendijoms, skirtoms studentams, kurie nori dalyvauti šiose programose. Pačios magistrantūros studijų programos šias stipendijas siūlo geriausiems studentams pareiškėjams visame pasaulyje.

ES stipendijos leidžia padengti studento dalyvavimo programoje, kelionių ir pragyvenimo išlaidas.

Veikla ir rezultatai

  • „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų apimtis gali būti 60, 90 arba 120 ECTS kreditų. Tai reiškia, kad jos trunka ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Dauguma programų trunka 24 mėnesius.
  • Jūsų studijos turi apimti bent du studijų laikotarpius dviejose šalyse (skirtingose nei jūsų gyvenamoji šalis). Pagal programas siūlomi įvairūs šią sąlygą tenkinantys studijų keliai.
  • Sėkmingai baigus studijų programą bus suteiktas arba bendras laipsnis (t. y. vienas diplomas, išduotas bent dviejų EMJMSP konsorciumo aukštojo mokslo įstaigų), arba keleriopas laipsnis (t. y. bent du diplomai, išduoti dviejų konsorciumo aukštojo mokslo įstaigų).

Paraiškų teikimas ir išsamesnė informacija

Pirmiausia turėtumėte susipažinti su internetiniu „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programų sąrašu. Kiekvienos programos interneto svetainėje pateikiama visa reikalinga informacija apie programos turinį, stojimo reikalavimus ir universitetus, kad galėtumėte nuspręsti, ar ta programa jums tinka.

Programų interneto svetainėse taip pat nurodomi visi internetinių paraiškų teikimo etapai.

Naujos atrinktos „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programos į sąrašą įtraukiamos kiekvieną vasarą. Paraiškas dėl programų, prasidedančių kitais mokslo metais, dauguma konsorciumų reikalaus pateikti spalio–sausio mėn.

Vykstant studijuoti užsienyje reikia nuodugniai išsiaiškinti savo teises.

Asociacija „Erasmus Mundus“ (EMA) yra jungtinių studijų programų absolventų asociacija. Jos interneto svetainėje pareiškėjai gali rasti patarimų ir įkvepiančių pavyzdžių.

„Erasmus+“ esamų ir buvusių studentų aljansas (ESAA) suteikia esamiems ir buvusiems „Erasmus+“ studentams dinamišką forumą, kuriuo naudodamiesi jie gali megzti ryšius, tobulintis profesinėje srityje ir įsitraukti į kultūrų mainus.

Doktorantai taip pat gali gauti ES paramą mokslinių tyrimų laikotarpiui užsienyje pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.