Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų stipendijos

Kas gali teikti paraiškas

Paraiškas gali teikti studentai magistrantai iš viso pasaulio. Turite turėti bakalauro (pirmosios pakopos) studijų diplomą arba mokytis paskutiniame bakalauro studijų programos kurse ir jas baigti dar prieš prasidedant magistro programai.

Paraiškas galite teikti ir tuo atveju, jei įrodote lygiavertį bakalaurui išsilavinimo lygį. Jis turi būti oficialiai pripažintas pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką, taikomus šalyje, kurioje suteikiamas diplomas.

Apie „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų stipendijas

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos yra aukšto lygio magistrantūros pakopos integruotosios studijų programos. Jos rengiamos ir įgyvendinamos pagal tarptautinę aukštojo mokslo institucijų partnerystę. „Erasmus Mundus“ jungtinėse magistrantūros studijų programose dalyvauja bent trys aukštojo mokslo institucijos iš trijų skirtingų šalių, iš kurių bent dvi turi būti ES valstybės narės ir programos asocijuotosios trečiosios valstybės (anksčiau vadintos programos šalimis).

Remdama šias bendrai pripažintas magistrantūros studijas, ES siekia didinti dalyvaujančių institucijų kompetenciją ir skatinti jų tarptautinimą. Be to, studentams, norintiems dalyvauti šiose prestižinėse programose, siūlomos stipendijos. Stipendijos siūlomos geriausiems pareiškėjams iš viso pasaulio.

Jos leidžia padengti studento dalyvavimo programoje, kelionių ir pragyvenimo išlaidas.

Veikla ir rezultatai

Programa apima jūsų studijų, mokslinių tyrimų, įdarbinimo veiklos, disertacijų rengimo ir gynybos laikotarpį pagal jungtinės magistrantūros studijų programos reikalavimus. Studijų programa turi apimti bent du studijų laikotarpius dviejose šalyse (skirtingose nei jūsų gyvenamoji šalis). Pagal „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas siūlomi įvairūs šią sąlygą tenkinantys studijų keliai.

Magistrantūros studijų programos trukmė: 1–2 akademiniai metai (60, 90 arba 120 ECTS kreditų).

Suteikiamo laipsnio rūšis: Arba bendras laipsnis (t. y. vienas diplomas, išduotas bent dviejų aukštojo mokslo institucijų), arba dauginis laipsnis (t. y. bent du diplomai, išduoti dviejų konsorciumo aukštojo mokslo institucijų).

Paraiškos ir daugiau informacijos

Turėtumėte susipažinti su internetiniu „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programų katalogu. Jame rasite išsamią informaciją apie šias ES finansuojamas programas ir nuorodas į magistrantūros studijų programų svetaines. Juose pateikiama visa informacija, kurios reikia norint apsispręsti dėl tinkamos programos: studijų aprašymas, dalyvaujančių universitetų sąrašas ir stojimo reikalavimai.

Programos interneto svetainėje taip pat nurodomi visi paraiškų teikimo etapai. Jei turite papildomų klausimų, nedvejodami tiesiogiai kreipkitės į atitinkamą universitetą.

Naujos atrinktos „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programos į sąrašą įtraukiamos kasmet. Paraiškas dėl programų, prasidedančių kitais mokslo metais, dauguma konsorciumų reikalauja pateikti spalio–sausio mėn.

Kiti ištekliai

Vykstant studijuoti užsienyje reikia nuodugniai išsiaiškinti savo teises.

„Erasmus Mundus“ asociacija (EMA) yra jungtinių studijų programų absolventų asociacija. Jos interneto svetainėje pareiškėjai gali rasti patarimų ir įkvepiančių pavyzdžių.

„Erasmus+“ esamų ir buvusių studentų aljansas (ESAA) tai esamiems ir buvusiems „Erasmus+“ studentams skirtas dinamiškas forumas, kuriame jie gali megzti ryšius, tobulintis profesinėje srityje ir įsitraukti į kultūrų mainus.

Doktorantai taip pat gali gauti ES paramą mokslinių tyrimų laikotarpiams užsienyje pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.