Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms

Savo ateities finansavimas – bendra problema

Viena iš didžiausių kliūčių studentams, kurie finansuoja savo tolesnius mokslus, yra lėšų trūkumas, ypač jei norima studijuoti užsienyje. Antrosios ir trečiosios pakopos studijų diplomai ir gyvenimo bei darbo kitoje šalyje patirtis yra vis svarbesni gyvenimo aprašymo (CV) elementai ir konkurencingumo garantai.

„Be šios „Erasmus+“ paskolos paprasčiausiai nebūčiau galėjęs pradėti studijų. Mano gyvenimui ji padarė didžiulį poveikį.“

Borisas

Magistrantūros studijos užsienyje gali suteikti puikios profesinės, asmeninės ir akademinės patirties, kuri gali užtikrinti būtiną pranašumą šiandienos pasaulinėje rinkoje. Tačiau nusprendęs tęsti mokslus neturėtumėte likti su nepakeliama skola juos baigęs.

Jei buvote priimtas į magistrantūros studijas užsienyje ir ieškote būdo išlaviruoti tarp išlaidų mokslui ir pragyvenimui, jums gali padėti „Erasmus+“ paskola magistrantūros studijoms.

Kas yra „Erasmus+“ paskola magistrantūros studijoms?

„Erasmus+“ paskola magistrantūros studijoms yra ES garantuota paskola su palankiomis grąžinimo sąlygomis. Ji skirta padėti būsimiems studentams finansuoti magistrantūros studijas programos „Erasmus+“ šalyje kuo labiau apribojant tokių studijų ilgalaikę finansinę naštą.

Programa skirta suteikti magistrantams lėšų mokslo ir pragyvenimo išlaidoms padengti, o drauge – galimybę susitelkti į studijas, o ne į sąskaitos likutį. Siekiant, kad programa būtų kuo įtraukesnė, vadovaujamasi tokiomis gairėmis:

 • iš studento ar jo tėvų nereikalaujama pateikti užstato, taip užtikrinant lygias galimybes,
 • taikomos palankios, mažesnės už rinkos palūkanų normos,
 • absolventams suteikiama iki dvejų metų susirasti darbui prieš pradedant grąžinti paskolą.

Būsimi magistrantai gali gauti iki 12 000 eurų paskolą vienų metų magistrantūros studijoms arba iki 18 000 eurų dvejų metų magistrantūros studijoms (arba lygiavertę sumą užsienio valiuta ne euro zonos šalyse esančių bankų atveju, priklausančią nuo valiutos kurso).

Kur galima gauti „Erasmus+“ paskolą magistrantūros studijoms?

Šiuo metu programoje gali dalyvauti šiose programos šalyse gyvenantys studentai, siekiantys studijuoti kitoje programos šalyje:

 • Ispanijoje,
 • Italijoje (Emilijos-Romanijos regione),
 • Kroatijoje,
 • Rumunijoje.

Studentai iš kitų programos šalių gali teikti paraišką studijuoti magistrantūroje IspanijojeLiuksemburgo ir Kipro universitetai teikia paskolai lygiavertes paslaugas iš visų kitų programos šalių atvykstantiems magistrantams.

Vietoje finansinės paskolos šie universitetai siūlo paslaugas natūra (padengti mokesčius už mokslą, išlaidas būstui ir kt.), už kurias gali būti sumokėta baigus studijas. Tiesioginei paskolai taikoma ES garantija, todėl nereikalaujama pateikti užstato.

Numatoma, kad prie programos prisijungiant finansų įstaigoms ir universitetams šis dalyvaujančių tarpininkų sąrašas ilgės. Greičiausiai tai bus laipsniškas procesas: naujausios informacijos apie galimybes pasinaudoti programa ieškokite šiame puslapyje.

„Ši parama tikrai keičia tavo požiūrį. Tai lyg poslinkis sąmonėje – pradedi mažiau bijoti gyventi ir dirbti užsienyje.“

Xavis

Kas gali teikti paraiškas?

Būsimi studentai turi:

 • gyventi programos šalyje,
 • prieš teikdami paraišką būti baigę bakalauro (arba lygiavertes) studijas,
 • (prieš teikdami paraišką) būti priimti į visą magistrantūros studijų programą kitoje šalyje. Programą siūlančiam universitetui turi būti suteikta „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija.

„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms paskirtis – paremti visas programos šalies gyventojų magistro studijas kitoje šalyje nei ta, kurioje jie gyvena ARBA kurioje jie gavo pirmąjį diplomą. Jei studijos užsienyje sudaro tik dalį studentų magistrantūros studijų, jie vis tiek gali atitikti reikalavimus gauti „Erasmus+“ stipendiją.

Kaip teikti paraišką?

Būsimi studentai paraišką turėtų pateikti finansų įstaigoje, universitetuose arba internetu. Jie taip pat turi pateikti tokius dokumentus:

 • paskutinių diplomą suteikiančių studijų baigimo pažymėjimą. Jos turi būti baigtos prieš magistrantūros studijas;
 • registracijos mokesčio kvitą ARBA dokumentą, įrodantį, kad yra priimti į studijų programą, ir dokumentą, įrodantį magistrantūros studijų kainą.

Kiekviena skolinančioji įstaiga bus nustačiusi skirtingas sąlygas, bet visos įstaigos siūlys gerokai mažesnes už komercines palūkanų normas. Todėl studentai turės apsilankyti konkretaus banko arba skolinančiosios įstaigos interneto svetainėje, kurioje galės susipažinti su konkrečiomis sąlygomis. Tie bankai ir skolinančiosios įstaigos yra:

Daugiau informacijos

Ataskaitoje „Master Loans Beneficiaries Report 2018“ (Paskolų magistrantūros studijoms gavėjų 2018 m. ataskaita) pateikiama 2015–2018 m. galimybe gauti paskolą pasinaudojusių studentų atsiliepimų santrauka.

Pagrindinė Europos investicijų fondo informacija apie „Erasmus+“ paskolas magistrantūros studijoms