Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Darbuotojų mokymasis

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama mokymosi galimybių švietimo srityje dirbantiems darbuotojams – ir dėstytojams, ir nedėstantiems darbuotojams.

Darbuotojai gali, pavyzdžiui, tam tikrą laikotarpį stebėti darbą, dalyvauti profesinio tobulinimosi kursuose arba specialiuose kompetencijos gerinimo renginiuose užsienyje.

Pagal „Erasmus+“ remiamas ir darbuotojų mokymasis švietimo įstaigose, ir atitinkamose ne sektoriuje veiklą vykdančiose organizacijose.

Galimybėmis dalyvauti profesinio tobulinimosi veikloje gali pasinaudoti visų švietimo lygmenų darbuotojai.

Galimybės

Aukštasis mokslas

Pagal „Erasmus+“ remiamas aukštojo mokslo įstaigose dirbančių darbuotojų laikinos išvykos mokytis į užsienį. Pagal „Erasmus+“ galite mokytis „Erasmus+“ programos šalies arba šalies partnerės aukštojo mokslo įstaigoje. Jei dirbate programos šalies aukštojo mokslo įstaigoje, taip pat galite kurį laiką pasimokyti programos šalies ne sektoriaus organizacijoje.

Daugiau informacijos

Profesinis mokymas

Pagal „Erasmus+“ remiamas profesinio mokymo srityje dirbančių asmenų profesinis tobulėjimas suteikiant galimybę tam tikrą laikotarpį pasimokyti užsienyje. Mokymosi laikotarpiu gali būti atliekama mokomoji praktika arba stebimas darbas profesinio mokymo įstaigoje arba kitoje atitinkamoje organizacijoje, esančioje „Erasmus+“ programos šalyje.

Daugiau informacijos

Mokyklinis ugdymas

Pagal „Erasmus+“ remiamos ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio mokyklinio ugdymo specialistų laikinos išvykos mokytis į užsienį. Tai gali būti struktūriniai kursai arba kiti renginiai, darbo stebėjimas mokyklose arba kitose atitinkamose organizacijose, veikiančiose mokyklinio ugdymo srityje.

Daugiau informacijos

Suaugusiųjų švietimas

Pagal „Erasmus+“ remiamas laikinos darbuotojų išvykos mokytis suaugusiųjų švietimo organizacijose užsienyje. Tai gali būti struktūriniai kursai, mokymosi užsienyje laikotarpiai, darbo stebėjimas mokyklose arba kitose atitinkamose organizacijose.

Daugiau informacijos

Darbuotojai su fizine, psichikos negalia ar su sveikata susijusiais sutrikimais

Numatyta papildomų lėšų, o darbuotojai turi teisę į tokias pačias paramos paslaugas, kaip ir priimančių įstaigų teikiamos paslaugos vietos darbuotojams.

Daugiau informacijos