Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inovacijų partnerystė

Inovacijų partnerystės rėmimo projektų, kuriais siekiama sisteminio poveikio Europos lygmeniu, užtikrinant pajėgumą panaudoti projektų rezultatus Europos mastu ir (arba) galės juos pritaikyti prie skirtingų teminių ar geografinių kontekstų. Daugiausia dėmesio skiriama toms teminėms sritims, kurios yra strategiškai svarbios Europos ekonomikos augimui, konkurencingumui ir socialinei sanglaudai. 2021 m. šios rūšies partnerystė apima: 4015

  • inovacijų aljansus

Šį veiksmą valdo Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).