Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis naujas turinys šiuo metu verčiamas į kitas oficialiąsias ES kalbas.

Kaip pateikti paraišką?

<p>Pagal programą „Erasmus+“ organizacijoms ir pavieniams asmenims teikiama skirtingų galimybių. Pasirengimo ir paraiškų teikimo procedūra gali skirtis priklausomai nuo veiklos, kurioje norėtumėte dalyvauti. Mes padėsime jums susigaudyti. </p>

Prieš teikiant paraišką 

Bendrasis kvietimas teikti paraiškas

Kasmet skelbiamame bendrajame kvietime teikti paraiškas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančios organizacijos ir pavieniai asmenys kviečiami pasinaudoti Programos teikiamomis galimybėmis. Kvietime galima rasti Programos tikslus, galimos veiklos apžvalgą, potencialiems dalyviams keliamus reikalavimus, projektų biudžetą ir trukmę, paraiškų teikimo terminus. Informacijos apie naujausią kvietimą teikti paraiškas galima rasti Kvietimų skiltyje. Be to, kai kurie specialūs kvietimai teikti paraiškas skelbiami centralizuotai, per Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) interneto svetainę.

Programos vadovas

Išsamesnę sąlygų ir reikalavimų, susijusių su bendrojo kvietimo paraiškomis, apžvalgą galima rasti programos „Erasmus+“ vadove. Tai potencialiems pareiškėjams aktualiausias dokumentas. Jį galima rasti internete arba parsisiųsti pdf formatu. 

Kas gali dalyvauti?

Programoje „Erasmus+“ gali dalyvauti patys įvairiausi asmenys ir organizacijos, bet atitiktis reikalavimams skiriasi priklausomai nuo veiksmo ir šalies. Šalys, kurios gali dalyvauti, skirstomos į dvi pagrindines kategorijas: 

  • Programos šalys, galinčios visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose;
  • šalys partnerės, galinčios dalyvauti tam tikruose veiksmuose pagal konkrečius kriterijus ar sąlygas.

Daugiau informacijos apie reikalavimus atitinkančias šalis rasite atitinkamame programos „Erasmus+“ vadovo skyriuje. 

Kaip užregistruoti? 

Prieš registruodami organizaciją, turite gauti galiojančią „EU Login“ paskyrą. „EU Login“ tapatumo patvirtinimo sistemos (anksčiau vadintos ECAS) naudotojo tapatybės atpažinimo funkcija yra susieta su įvairiomis Komisijos informacinėmis sistemomis. 

Kur turite užsiregistruoti, priklausys nuo to, ar veiksmus, dėl kurių teikiate paraišką, valdo Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) ar nacionalinė agentūra

Daugiau informacijos – organizacijų registracijos puslapyje

Jei esate individualus asmuo, norintis teikti paraišką, turėsite pasikonsultuoti su savo organizacija (pavyzdžiui, savo universitetu).

Kaip Programa valdoma?

Programą „Erasmus+“ valdo Europos Komisija, Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), nacionalinės agentūros visose Programos šalyse ir nacionaliniai biurai kai kuriose šalyse partnerėse.

Centralizuotą veiklą Europos lygmeniu valdo Europos Komisija ir Briuselyje veikianti Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, dar vadinama vykdomąja įstaiga. Centralizuoti projektai yra didesni ir strategiškesni, skirti konkrečioms problemoms visoje Europoje spręsti.

Decentralizuotą veiklą tiesiogiai valdo nacionalinės agentūros, veikiančios visose Programos šalyse, arba nacionaliniai „Erasmus+“ biurai, veikiantys kai kuriose ES nepriklausančiose šalyse. Dauguma šių projektų bus įgyvendinami nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu, itin daug dėmesio skiriant šalių tarpusavio mainams. 

Daugiau informacijos rasite skyrelyje Kaip Programa valdoma? 

Galimybės

Fiziniai asmenys

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių įvairiausio amžiaus žmonėms – jiems padedama tobulintis ir dalytis žiniomis bei patirtimi įvairių šalių įstaigose ir organizacijose. Sužinokite, kokios yra fizinių asmenų, kaip antai studentų, darbuotojų, stažuotojų, mokytojų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų, galimybės. 

Organizacijos

Programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti įvairios organizacijos – universitetai, mokyklos, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai, ekspertų grupės, mokslinių tyrimų organizacijos, privačios įmonės ir kt. Daugiau apie įvairias organizacijų galimybes sužinosite čia

Paraiškų teikimas

Priklausomai nuo to, kokioje Programos veikloje pageidaujate dalyvauti, turėsite užpildyti specialią paraiškos formą.

Paprastai paraiškos užpildomos internetu. Čia išsamiai paaiškinama, kaip naudotis šia forma. 

Decentralizuotos veiklos, kurią valdo nacionalinės agentūros, atveju paraiškos teikiamos užpildant „Erasmus+“ paraiškas.

Centralizuotos veiklos, kurią administruoja Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), atveju informacija apie paraiškų formas ir atrankos procedūrą pateikiama EACEA interneto svetainėje.

Pateikus paraišką

Daugiau informacijos apie paraiškos vertinimą ir patikrinimą pateikiama Programos vadovo C dalyje „Informacija pareiškėjams“.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

After you have applied

See what happens