Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Internetinė kalbinė parama

Internetinė kalbinė parama (OLS) teikiama programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyviams siekiant jiems padėti geriau išmokti kalbą, kuria jie studijuos arba kurią vartos dirbdami ar vykdydami savanorišką veiklą užsienyje. Taip siekiama, kad programos dalyviai užsienyje įgytų kuo vertingesnės patirties.

Internetinę kalbinę paramą imta teikti todėl, kad nepakankamas kalbų mokėjimas tebėra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių pasinaudoti Europos švietimo, mokymo ir jaunimo judumo galimybėmis. Ji yra lanksti ir paprasta priemonė, suteikianti galimybę tobulinti kalbų žinias. Ja padedama siekti ir konkretaus programos „Erasmus+“ tikslo skatinti kalbų mokymąsi ir kalbinę įvairovę.

Naudodamiesi internetine kalbine parama kasmet daugiau kaip 350 000 programos „Erasmus+“ dalyvių patikrina savo kalbų žinias ir turi galimybę jas pagerinti naudodamiesi internetinės kalbinės paramos kalbų kursais. Aktyvūs kursų dalyviai vidutiniškai pagerina savo žinias tiek, kad pereina į bent vieną aukštesnį CEFR (Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos) lygį.

Internetinės kalbinės paramos svetainė

Apie internetinę kalbinę paramą

Kas šia parama gali naudotis?

Internetine kalbine parama šiuo metu gali naudotis:

Padedama tobulinti visų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų įgūdžius: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

Kaip ji teikiama?

Naudodamiesi OLS priemone atlikę kalbinio parengimo vertinimą, į užsienį vykti besirengiantys programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyviai gali nustatyti, kaip jie moka kalbą, kuria studijuos arba kurią vartos dirbdami arba savanoriaudami. Prieš išvykstant atlikti šį vertinimą – būtina sąlyga aukštųjų mokyklų studentams. Taip siekiama įsitikinti, kad jie atitinka priimančiosios organizacijos rekomenduojamą lygį. Išimtis daroma asmenims, kuriems kalba yra gimtoji, arba tinkamai pagrįstais atvejais. Kalbinio parengimo vertinimo rezultatai netampa priežastimi neleisti dalyvauti programoje „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso programoje.

Kalbų žinias norintys pagerinti dalyviai prieš išvykdami į užsienį ir būdami užsienyje turi galimybę dalyvauti kalbos kursuose internetu. Kalbų kursuose dalyvaujantys asmenys gali naudotis įvairiomis tiesioginių konsultacijų priemonėmis, pavyzdžiui, dalyvauti mokymo sesijose ir atviruose masinio nuotolinio mokymo kursuose (MOOC). Dalyviai gali lankyti ir šalies kalbos kursus, jei ta kalba siūloma OLS.

Jei pagrindinė kalba nėra viena iš į internetinės kalbinės paramos sistemą įtrauktų kalbų, kalbinę paramą siunčiančioji arba priimančioji organizacija suteikia kitomis priemonėmis. Grįžę namo programos dalyviai atlieka galutinį vertinimą, kad galėtų nustatyti, kokią pažangą padarė būdami užsienyje.

Kaip pasinaudoti parama?

Jei jau esate atrinktas vykti į užsienį pagal programą „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso programą ir atitinkate pirmiau nurodytus kriterijus, jūsų įstaiga arba organizacija, jei reikia, atsiųs jums prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos įvedęs pateksite į internetinės kalbinės paramos vertinimo ir kalbos kurso puslapius.

Jei reikia išsamesnės informacijos, kreipkitės į jus siunčiančią įstaigą, koordinuojančiąją organizaciją, nacionalinę agentūrą arba skaitykite dažnai užduodamus klausimus OLS interneto svetainėje.

„Erasmus+“ internetinė kalbinė parama pabėgėliams

Po migracijos krizės Europos Komisija, sutelkusi 4 mln. EUR biudžetą, suteikė galimybę 3 metus internetine kalbine parama naudotis 100 000 pabėgėlių. Jie gali ja naudotis savanoriškai ir nemokamai. Taip siekiama paremti ES šalių pastangas integruoti pabėgėlius į Europos švietimo ir mokymo sistemas ir užtikrinti, kad jie galėtų ugdyti savo įgūdžius. Nuo šios iniciatyvos pradžios dalyvaujančiose šalyse esantys pabėgėliai galėjo lankyti daugiau kaip 10 000 kalbų kursų.