Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2023. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát.

A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2023. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

C. Rész - Tájékoztató a pályázók számára

Minden potenciális pályázónak, aki projekttervet kíván benyújtani annak érdekében, hogy az Erasmus+ program keretében pénzügyi támogatást kapjon az EU-tól, gondosan el kell olvasnia ezt a szakaszt, amely az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: uniós költségvetési rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján készült.

Az odaítélt támogatásokra vonatkozó valamennyi szerződéses és pénzügyi rendelkezés megtalálható a támogatásimegállapodás-mintákban, amelyeket az EACEA által végrehajtott projektek számára elérhetők a finanszírozási és pályázati portálon2 , a nemzeti irodák által végrehajtott projektek esetében pedig az érintett Erasmus+ nemzeti iroda honlapján. Az ezen útmutatóban szereplő információktól való eltérés esetén a támogatási megállapodások és a támogatásimegállapodás-minták (a továbbiakban: támogatásimegállapodás-minták) rendelkezései elsőbbséget élveznek a C. részben foglalt rendelkezésekkel szemben.