Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitásépítés (felsőoktatás)

Mi a cél?

A felsőoktatási kapacitásépítési projektek transznacionális együttműködési projektek, amelyek alapját – elsősorban programországok és részvételre jogosult partnerországok felsőoktatási intézményei közötti – multilaterális partnerségek képezik.

Ezeknek a projekteknek az a céljuk, hogy segítséget nyújtsanak a részvételre jogosult partnerországoknak a következő törekvések megvalósításához:

 • a felsőoktatás korszerűsítése és nemzetköziesítése, valamint hozzáférhetőségének javítása,
 • a felsőoktatási intézmények és rendszerek előtt álló kihívások kezelése,
 • az Európai Unióval folytatott együttműködés elmélyítése,
 • az európai uniós felsőoktatási fejlesztésekhez önkéntes alapon történő közelítés,
 • az emberek közötti kapcsolatépítés, valamint az interkulturális tudatosság és megértés előmozdítása.

Ennek megvalósítására két kiemelten fontos szakpolitikai dokumentummal, illetve azzal a szakpolitikával összefüggésben kerül sor, melyet négy, egymást kiegészítő pénzügyi eszköz határoz meg. Ez a két szakpolitikai dokumentum és négy pénzügyi eszköz a következő:

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program révén a részvételre jogosult partnerországokban működő szervezeteknek – elsősorban a felsőoktatási intézményeknek – lehetőségük nyílik arra, hogy az alábbi tevékenységek révén előmozdítsák az együttműködést:

 • a felsőoktatás minőségének és munkaerőpiaci relevanciájának javítása,
 • a készségszint javítása a felsőoktatási intézményekben új oktatási programok kidolgozása révén,
 • a kapacitások megerősítése a menedzsment, az irányítás és az innováció terén, továbbá a nemzetköziesítés fokozása,
 • a nemzeti felsőoktatási rendszerek korszerűsítését célzó kapacitások bővítése a nemzeti hatóságokon belül, és
 • a világ különböző régiói közötti regionális integráció és együttműködés előmozdítása.

A kapacitásépítő projektek jellemzően az alábbi három fő tevékenység egyikére összpontosítanak:

 • tantervfejlesztő tevékenységek,
 • a felsőoktatási intézmények és rendszerek irányításának és menedzsmentjének korszerűsítése,
 • a felsőoktatás és a tágabb gazdasági-társadalmi környezet közötti kapcsolatok elmélyítése.

A szervezetek az alábbi két projekttípus közül választhatnak:

 1. közös projektek: céljuk partnerországok szervezeteinek támogatása (pl. tantervfejlesztés, a menedzsment korszerűsítése stb. révén), és
 2. strukturális projektek: céljuk a felsőoktatási rendszerek megerősítése és országos és/vagy regionális szintű reformok ösztönzése.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Az érdeklődő szervezek konzorcium tagjaként pályázhatnak. Az egyetlen partnerországra irányuló projektek esetében a konzorciumnak elvileg magában kell foglalnia két programországot, valamint:

 • legalább egy felsőoktatási intézményt mindegyik részt vevő programországból,
 • legalább három felsőoktatási intézményt a partnerországból,
 • legalább a programországbeli felsőoktatási intézményekkel megegyező számú partnerországbeli felsőoktatási intézményt.

A több partnerországra irányuló projektek esetében a konzorciumban legalább két részvételre jogosult partnerországnak és legalább két programországnak kell képviseltetnie magát. A konzorciumnak elvileg magában kell foglalnia:

 • legalább egy felsőoktatási intézményt mindegyik részt vevő programországból,
 • legalább kettő felsőoktatási intézményt mindegyik részt vevő partnerországból,
 • legalább a programországbeli felsőoktatási intézményekkel megegyező számú partnerországbeli felsőoktatási intézményt.

Részvételre az 1–4. és a 6–11. régióba tartozó partnerországok jogosultak. A 8. régióból (Latin-Amerika) származó partnerek részvételével zajló projektekbe legalább két másik, ugyanezen régióból származó partnerországot be kell vonni, míg a 4. régióból (Orosz Föderáció) származó partnerek részvételével zajló projektekbe legalább egy másik partnerországot be kell vonni egy másik régióból. Mindegyik strukturális projektbe be kell vonni a partnerország oktatásügyi minisztériumát.

A konzorciumot a pályázó szervezetnek kell vezetnie – annak a szervezetnek, amelyik a partnerek nevében benyújtja a pályázatot, és amely a projekt általános megvalósításáért felelős. A pályázónak meg kell felelnie a következő feltételeknek:

 • (ideális esetben partnerországbeli) felsőoktatási intézmény vagy
 • felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet vagy
 • strukturális projektek esetében – jogilag elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet.

Líbiában, Szíriában és az Oroszországi Föderációban működő szervezetek nem nyújthatnak be pályázatot.

A projektpartnerek vagy felsőoktatási intézmények, vagy pedig olyan állami vagy magánszervezetek lehetnek, amelyek a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykednek. A projektpartnerek lehetnek:

 • vagy teljes jogú partnerek, akik a pályázó irányítása alatt tevékenyen részt vesznek a projektben,
 • vagy társult partnerek, akik konkrét projektfeladatok vagy projekttevékenységek megvalósításában vállalnak szerepet.

A társult partnerek nem tekinthetők a konzorcium tagjának, és ennélfogva nem részesülhetnek pénzügyi támogatásban a projekt keretében.

Mit érdemes még tudni?

A kapacitásépítő projektek jellemzően három fő tevékenységre összpontosítanak:

 • tantervfejlesztő tevékenységekre,
 • a felsőoktatási intézmények és rendszerek irányításának és menedzsmentjének korszerűsítésére, valamint
 • a felsőoktatás és a tágabb gazdasági-társadalmi környezet közötti kapcsolatok elmélyítésére.

A projektek jellemzően 2 vagy 3 évig tartanak, a támogatás összege 500 000 és 1 millió euró között mozog. A támogatás személyzeti, utazási és tartózkodási, valamint a felszerelésekkel és az alvállalkozói tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére fordítható.

A programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat online kell benyújtani az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által évente közzétett pályázati felhívásokra.

További információk

A kapacitásépítő lehetőségekről mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk, de az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől részletesebb tájékoztatás kérhető a pályázati eljárásról.

További információkért vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel.

Ha az Ön szervezete az 1., a 2., a 3., a 4. vagy a 7. régióban található, vagy ha olyan intézménnyel szeretne együttműködni, amely ezen országok valamelyikében működik, akkor érdemes az érintett partnerországban az Erasmus+ programmal foglalkozó nemzeti központhoz fordulnia.

Ha az Ön szervezete programországban található, Ön az Erasmus+ programmal foglalkozó nemzetközi kapcsolattartási ponttal is felveheti a kapcsolatot a saját országában működő nemzeti irodánál.