Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szakemberek (képzés)

Az Erasmus+ képzési lehetőségeket kínál az oktatási ágazatban – tanári vagy nem tanári minőségben – dolgozó szakemberek számára.

A külföldi képzés szakmai látogatást (job shadowing), szakmai megfigyelést, szakmai továbbképző tanfolyamokat és kompetenciaépítő eseményeket egyaránt magában foglalhat.

Az Erasmus+ program mind az oktatási intézmények, mind az oktatási ágazaton kívül tevékeny releváns szervezetek által biztosított képzési tevékenységeket támogatja.

A szakmai továbbfejlődést célzó tevékenységekben való részvételre az oktatás összes szintjén dolgozó szakembereknek lehetőségük nyílik.

Lehetőségek

Felsőoktatás

Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a felsőoktatási intézményekben dolgozó szakemberek meghatározott ideig képzésben vegyenek részt külföldön. A program jóvoltából az érdeklődők programországban, illetve partnerországban működő felsőoktatási intézményben egyaránt képzésben részesülhetnek. Ha Ön programország felsőoktatási intézményében dolgozik, arra is lehetősége nyílik, hogy az oktatási ágazaton kívüli szervezetek valamelyikénél vegyen részt képzésben egy másik programországban.

További információk

Szakképzés

Az Erasmus+ támogatja, hogy külföldi képzési időszakok során a szakképzésben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzésben részesüljenek. A külföldi képzés szakmai gyakorlatot, szakmai látogatást (job shadowing), illetve szakmai megfigyelést foglalhat magában programországban működő szakképző intézményekben vagy más releváns szervezetekben.

További információk

Iskolai oktatás

Az Erasmus+ program támogatást nyújt ahhoz, hogy az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban és a középfokú oktatásban dolgozó szakemberek képzési tevékenységekben vegyenek részt külföldön. Ezek a lehetőségek szervezett tanfolyamokon vagy egyéb eseményeken való részvételt, illetve iskoláknál vagy iskolai oktatásban tevékeny más releváns szervezeteknél végzett szakmai látogatást (job shadowing) foglalhatnak magukban.

További információk

Felnőttoktatás

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig képzési tevékenységben vegyenek részt külföldi felnőttoktatási intézményekben. Ezek a lehetőségek szervezett tanfolyamokon, külföldi képzési eseményeken való részvételt, illetve iskoláknál és más releváns szervezeteknél végzett szakmai látogatást (job shadowing) vagy szakmai megfigyelést foglalhatnak magukban.

További információk

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek kiegészítő pénzügyi támogatásban részesülhetnek, és jogosultak ugyanolyan támogató szolgáltatásokra, mint amilyeneket a fogadó intézmény a helyi szakembereknek nyújt.

További információk