Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek

A jövő finanszírozása: általános probléma a diákok körében

A hallgatóknak gyakran jelent nehézséget tanulmányaik finanszírozása. Különösen igaz ez akkor, ha külföldön szeretnének tanulni. Márpedig a posztgraduális diploma, valamint a külföldi tartózkodás és munkavégzés egyre fontosabb ahhoz, hogy valaki jó esélyekkel lépjen ki a munkaerőpiacra, és ott tartósan helyt álljon.

„Az Erasmus+ hitel nélkül egyszerűen nem tudtam volna elkezdeni a tanulmányaimat. Számomra nélkülözhetetlen volt ez a segítség.”

Borisz

A külföldi mesterképzések kitűnő szakmai, személyes és tudományos tapasztalatot, ezáltal pedig munkaerőpiaci előnyt nyújthatnak a globális piacon elhelyezkedni vágyóknak. Fontos azonban, hogy a fiatalok ne halmozzanak fel kezelhetetlen mértékű adósságot, mire befejezik tanulmányaikat.

Az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitel a külföldi mesterképzésre felvett hallgatóknak nyújthat segítséget a beiratkozási díj és a lakhatási költségek fedezéséhez.

Mi az az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitel?

Az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek fedezetét az EU garantálja, törlesztésük feltételei pedig igen kedvezőek. A hitelek az Erasmus+ programországainak valamelyikében folytatott mesterszintű tanulmányok finanszírozását hivatottak segíteni a hallgatóknak.

A hitel a beiratkozási díj és a lakhatási költségek kifizetésére fordítható. A cél az, hogy a diákok mentesüljenek a pénzügyi gondok alól, és összpontosítani tudjanak posztgraduális tanulmányaikra. Fontos, hogy a program kedvezményezettjeinek köre a lehető legszélesebb legyen, ezért a következő iránymutatásokon alapul:

 • nincs szükség biztosítékra sem a diákok, sem a szülők részéről, ami esélyegyenlőséget biztosít a hitelfelvétel tekintetében;
 • a hitelkonstrukció a piaci kamatlábaknál kedvezőbb kamatlábakat kínál;
 • a visszafizetési feltételek lehetővé teszik, hogy a diákok a törlesztést akár két évvel a tanulmányaik elvégzését követően kezdjék csak meg, amikorra már sikerült elhelyezkedniük.

Egyéves mesterképzés esetében maximum 12 000 EUR, kétéves mesterképzés esetében pedig legfeljebb 18 000 EUR hitel vehető fel (vagy ennek megfelelő összeg más pénznemben euróövezeten kívüli bankok esetében, az árfolyam változásaira is figyelemmel).

Hol lehet Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelt felvenni?

Jelenleg az alábbi programországok lakosai vehetnek fel Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelt, amennyiben egy másik programországban kívánnak mestertanulmányokat folytatni:

 • Spanyolország
 • Olaszország (Emilia-Romagna régió)
 • Horvátország
 • Románia
 • Törökország

A többi programország hallgatói akkor vehetnek fel hitelt, ha tanulmányaikat spanyolországi mesterképzésen folytatják tovább. A Luxembourgi Egyetem és a Ciprusi Egyetem hasonló segítséget nyújt a programországok valamelyikéből érkező, és ezeken az egyetemeken mesterképzésben részt vevő hallgatók számára.

Ezek az egyetemek nem pénzügyi hitelt, hanem természetbeni szolgáltatásokat nyújtanak (beiratkozási díj, lakhatási költségek stb.), amelyeket a hallgatóknak a diploma megszerzése után kell visszafizetniük. A közvetlen hitelekre az EU vállal garanciát, azaz nincs szükség biztosítékra.

A pénzügyi közvetítők száma várhatóan nőni fog azáltal, hogy egyre több pénzügyi intézmény és egyetem csatlakozik a programhoz. Ha friss információkat szeretne kapni a programról, látogasson vissza rendszeresen erre az oldalra.

„A hitel kétségkívül megváltoztatja az ember magatartását, mentalitását: kevésbé tart a külföldi tartózkodástól és munkavállalástól.”

Xavi

Kik kérelmezhetnek hitelt?

A hitel kérelmezésének feltételei:

 • A hallgatónak valamelyik programországban kell élnie,
 • a kérelem benyújtása előtt el kellett végeznie az alapképzést (vagy azzal egyenértékű képzést),
 • és (szintén az igénylés előtt) felvételt kellett nyernie egy külföldi mesterképzési kurzusra. A fogadó egyetemnek rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával.

Az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitel a programországok valamelyikében lakó hallgatók teljes mesterképzését hivatott fedezni egy, a lakóhelyük szerinti országtól eltérő országban VAGY abban az országban, ahol alapképzésüket szerezték. Azok, akik a mesterképzési programnak csak egy részét végzik külföldön, pénzügyi támogatásra lehetnek jogosultak az Erasmus+ program keretében.

Hogyan lehet hitelt kérelmezni?

A hitelt a pénzügyi intézménynél, a fogadó egyetemen vagy az interneten lehet kérelmezni. Ehhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 • a mesterképzés megkezdése előtti tanulmányok lezárását tanúsító oklevél,
 • a mesterképzésre történő beiratkozásért felszámolt díj befizetését igazoló nyugta VAGY a mesterképzésre vonatkozó felvételi igazolás és költségigazolás.

A hitelező intézmények mindegyike más és más feltételekkel dolgozik, azonban a kamatláb minden esetben jóval alacsonyabb a piaci kamatlábaknál. Javasoljuk, hogy látogasson el az adott bank vagy hitelező intézmény honlapjára, és tájékozódjon a hitelfelvétel feltételeiről:

 • MicroBank (a Spanyolországban mesterfokú tanulmányokat tervező külföldi hallgatók és a külföldi mesterképzésre felvett spanyol diákok esetében)
 • Emil Banca Credito Cooperativo (az olaszországi Emilia-Romagna régióban székelő bank – a külföldön tanulni kívánó, olaszországi hallgatók esetében)
 • QNB Finansbank (csak a külföldi mestertanulmányokra felvett török diákok esetében)
 • FINS, az Educativa csoport tagja (a külföldön tanulni kívánó, romániai hallgatók esetében)
 • PBZ – Privredna Banka Zagreb (a külföldön tanulni kívánó, horvátországi hallgatók esetében)
 • Luxembourgi Egyetem (csak a Luxemburgban mesterfokú tanulmányokat folytató külföldi diákok esetében)
 • Ciprusi Egyetem (csak a Cipruson mesterfokú tanulmányokra beiratkozott külföldi diákok esetében)

További információk

2018. évi jelentés a mesterképzési hitelek kedvezményezettjeiről – a dokumentum összegzi a 2015 és 2018 között hitelt felvett diákok tapasztalatait

Háttér-információk az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelről az Európai Beruházási Alap honlapján