Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

A felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/ szakemberek/ oktatók mobilitása

Ez a pályázattípus azon felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek tanulási célú mobilitási tevékenységeket kívánnak szervezni a felnőtt tanulók és az oktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára.

A tevékenységek széles köre támogatást élvez, többek között a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló szakmai látogatások és szakmai továbbképzések, a kevesebb lehetőséggel rendelkező felnőtt tanulók (különösen az alacsonyan képzett felnőtt tanulók) és a meghívott szakértők egyéni és csoportos mobilitása, valamint az alábbiakban ismertetett egyéb tevékenységek.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeik révén aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezeti fenntarthatóságot és a digitális oktatást. Ezt a program által e célokra biztosított konkrét finanszírozási lehetőségek felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával és a tevékenységeik megfelelő tervezésének kiválasztásával kell megtenniük.

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI

Az Erasmus+ keretében finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy tanulási lehetőséget biztosítsanak az egyének számára, valamint támogassák felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus hozzá fog járulni a készségfejlesztési program végrehajtásához és az európai oktatás létrehozásához. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:

 • az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése;
 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.
 • a formális, informális és nemformális felnőttoktatás minőségének javítása az uniós keretrendszerben (2018) meghatározott kulcskompetenciák – többek között az alapkészségek (írni-olvasni tudás, számolni tudás, digitális készségek) és az élethez szükséges egyéb készségek – fejlesztése érdekében
 • a felnőttoktatási kínálat kiterjesztése és diverzifikálása az oktatók professzionalizálása és a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásfejlesztése révén
 • a magas színvonalú oktatási és tanulási programok végrehajtásának és hozzáférhetőségének egyszerűsítése a felnőttoktatás valamennyi formájában, valamint azoknak az egyén és a társadalom igényeihez való igazítása
 • a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásának fejlesztése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
 • a felnőttoktatásban való részvétel növelése életkortól és társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül, különösen a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szervezetek/intézmények, a kis felnőttoktatási szolgáltatók, a program új résztvevői és kevésbé tapasztalt szervezetei/intézményei, valamint a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények részvételének előmozdítása révén.

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI AZ ERASMUS+ KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEKRE?

A felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:

 • A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei lehetőséget biztosítanak a pályázó szervezetek/intézmények számára arra, hogy egy hat–tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programot először kipróbáló szervezetek/intézmények, vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
 • A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált mobilitási projektjei kizárólag a felnőttoktatás területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeres támogatásban részesüljenek olyan mobilitási tevékenységek megszervezéséhez, amelyek hozzájárulnak Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához.

Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeres mobilitási tevékenységeket kíván szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ (2014–2020) program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató „Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén” című fejezetében.

A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:

 • Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
 • Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerintézményből érkező résztvevőket. A fogadó szervezet szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó partnerségeket alakítson ki, és többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.

PROJEKTTERVEZÉS

A pályázó szervezet/intézmény egy KA1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.

A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Ezenkívül léteznek olyan különleges tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy szervezetükhöz/intézményekhez szakértőket és gyakorló tanárokat és oktatókat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében. Az Erasmus+ a partnerkeresés megkönnyítése érdekében külföldi partnerek keresésére szolgáló eszközöket támogat, ezekre példa az EPALE

A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_hu

Az alábbi szakasz tájékoztatást nyújt arról, hogy a mobilitási formák és tartalmak hogyan kapcsolódnak egymáshoz a minőségi mobilitási tevékenységek biztosítása érdekében.

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.

Az oktatást és képzést biztosító részt vevő szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.

Digitális átállás az oktatás és képzés területén

A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. Ezenkívül az oktatási és az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak/szakemberek/oktatók számára szintén kedvezőek lehetnek azok a digitális készségek elsajátítására szolgáló képzési programok, amelyeknek eredményeképp hasznosíthatják a digitális technológiákat a kurzusaikon, vagy digitalizálhatják az adminisztratív folyamatokat.

A demokratikus életben való részvétel

A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott tanulási és képzési lehetőségeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein. Ezért a program segíteni fogja a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikai gondolkodás és a médiatudatosság fejlesztését. A projekteknek formális vagy nemformális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Az ilyen projekteknek fejleszteniük vagy javítaniuk kell az az európai uniós összefüggésrendszerrel kapcsolatos tudatosságot és annak megértését, különös tekintettel a közös uniós értékekre, a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

A kulcskompetenciák fejlesztése

A program a személyes fejlődéshez és kiteljesedéshez, a foglalkoztathatósághoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a társadalmi befogadáshoz szükséges kulcskompetenciák[1] egész életen át tartó fejlesztését és megerősítését támogatja. A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tanulók sajátos igényeihez igazított képzési és tanulási tevékenységeket kell kínálniuk, hogy ezáltal segítsék őket a gazdasági függetlenség elérésében, valamint az oktatás és a társadalmi kapcsolatok terén előttük álló akadályok lebontásában.

TEVÉKENYSÉGEK

Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.

Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Rendelkezésre álló formátumok

 • Szakmai látogatás (2–60 nap)
 • Oktatási vagy képzési tevékenység (2–365 nap)
 • Tanfolyamok és továbbképzések (2–30 nap)

Tanfolyamok és továbbképzések esetén az elszámolható kurzusdíjak résztvevőnként összesen 10 napra korlátozódnak. A tanfolyamok és továbbképzések kiválasztása a pályázók felelőssége. Az alábbi minőségbiztosítási szabályok kidolgozására került sor azzal a céllal, hogy azok útmutatást nyújtsanak a pályázók számára a tanfolyam-szolgáltatók kiválasztásához: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az oktatók, és minden egyéb, a felnőttoktatás területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.

A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják a felnőttoktatás területén dolgozó munkatársakat/szakembereket, akik a felnőttoktatási szolgáltatókhoz (a menedzsment részét képező munkatársak/szakemberek), vagy a felnőttoktatás területén aktív szervezetekhez/intézményekhez tartoznak (például önkéntesek, a felnőttoktatás területéért felelős szakpolitikai koordinátorok stb.).

A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.

Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek

A tevékenységekre külföldön, a programországokban kell sort keríteni.

Tanulói mobilitás

Rendelkezésre álló formátumok

 • Felnőtt tanulók csoportos mobilitása (2–30 nap, csoportonként legalább két tanuló)
 • Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása (2–30 nap)

A fizikai mobilitás mellett a tanulók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Felnőtt tanulók csoportos mobilitása: a küldő szervezet/intézmény felnőtt tanulóinak egy csoportja egy másik országban tölthet időt, hogy kihasználja a fogadó szervezet/intézmény által szervezett innovatív tanulás előnyeit. A tevékenységek magukban foglalhatnak különböző formális, informális és nemformális tanulási módszereket, például a társaktól való tanulást, a munkaalapú tanulást, az önkéntességet és más innovatív megközelítéseket. A küldő szervezet/intézmény képzett oktatóinak a tevékenység teljes időtartama alatt kísérniük kell a tanulókat. A csoportos mobilitási tevékenységek tartalmának a felnőtt tanulók kulcskompetenciáira vagy a befogadásra és a sokszínűségre, a digitális és környezeti fenntarthatóságra, valamint a program részvételi dimenzióira kell összpontosítania.

Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása: a felnőtt tanulók bizonyos időt külföldön tölthetnek egy fogadó szervezetnél, hogy fejlesszék tudásukat és készségeiket. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A tanulási program magában foglalhat különböző formális, informális és nemformális tanulási módszereket, például a tantermi tanulást, a munkaalapú tanulást, a szakmai látogatást, a megfigyelést és más innovatív megközelítéseket.

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők a kevesebb lehetőséggel rendelkező felnőtt tanulók, különösen az alacsonyan képzett felnőtt tanulók. A részt vevő tanulóknak a küldő iskola oktatási programjába beiratkozottnak kell lenniük[2].

Támogatható helyszínek

A tevékenységekre külföldön, az egyik programországban kell sort keríteni.

Egyéb támogatott tevékenységek

Rendelkezésre álló formátumok

 • Meghívott szakértők (2–60 nap)
 • Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10–365 nap)
 • Előkészítő látogatások

Meghívott szakértők: a szervezetek/intézmények oktatókat, tanárokat, szakpolitikai szakértőket és egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok közreműködjenek a fogadó szervezeten belül a tanulás, az oktatás és a képzés fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak a fogadó szervezet munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Előkészítő látogatások: a szervezetek/intézmények előkészítő látogatást szervezhetnek fogadó partnerük számára a mobilitás kezdete előtt. Az előkészítő látogatások nem önálló tevékenységek, hanem a munkatársak/szakemberek/oktatók vagy a tanulók mobilitását támogató intézkedések. Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia. Előkészítő látogatások szervezhetők például új partnerszervezettel megkezdett együttműködéshez, vagy a hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítéséhez. Nem szervezhetők előkészítő látogatások egy adott kurzus vagy egy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló képzési tevékenység előkészítéséhez.

Támogatható résztvevők

Meghívott szakértő lehet bármilyen, másik programországból származó személy, aki releváns tapasztalattal rendelkezik.

A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik programországban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el[3].

Előkészítő látogatásokat bonyolíthatnak le azok a munkatársak/szakemberek/oktatók, akik közvetlenül részt vesznek a projekttevékenységek megszervezésében, és munkakapcsolatot ápolnak a küldő szervezettel/intézménnyel, vagy egy mobilitási konzorcium vezetőjével. Kivételes esetben a kevesebb lehetőséggel rendelkező, lehetséges résztvevők előkészítő látogatásokon vehetnek részt a tevékenységeik esetében.

Támogatható helyszínek

Előkészítő látogatásokra programországokban kerülhet sor.

A meghívott szakértők és gyakorló tanárok tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).

RÖVID TÁVÚ PROJEKTEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ TANULÓK ÉS MUNKATÁRSAK/SZAKEMBEREK/OKTATÓK MOBILITÁSÁRA

A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára, hogy egyszerű módon megszervezzenek néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzenek a programmal kapcsolatban.

A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumvezetők pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.

A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A következő szervezetek/intézmények[4] pályázhatnak:

 1. Formális, informális és nemformális felnőttoktatást nyújtó szervezetek[5]
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

A felnőttoktatás területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények azonban nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok

Minden pályázó szervezetnek/intézménynek valamelyik programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

1. forduló valamennyi nemzeti iroda számára: május 11. (közép-európai idő szerint déli 12:00 óra)

2. forduló a második határidőt meghirdető nemzeti irodák számára: október 5. (közép-európai idő szerint déli 12:00 óra)

A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a második határidő meghirdetéséről.

A projektek indulásának időpontja

A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:

 • 1. forduló: szeptember 1. és december 31. között a tárgyévben
 • 2. forduló: a következő évben január 1. és május 31. között

A projekt időtartama

6–18 hónap

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a felnőttoktatás területén.

Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatást kapó szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.

A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a felnőttoktatás területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységtípusok

A felnőttoktatás területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A projekt hatóköre

A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.

Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia

(maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a tanulók célcsoportjai a felnőttoktatás területe szempontjából;
 • releváns a projektterv a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • releváns a projektterv a következő konkrét prioritások szempontjából:
  • az új résztvevők és a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények támogatása;
  • a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása.

A projektterv minősége

(maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a tervezett projekt célkitűzései a pályázó szervezet/intézmény, illetve annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
 • megfelelőek a tervezett tevékenységek és azok tartalma a projekt célkitűzéseinek eléréséhez;
 • áll rendelkezésre egyértelmű terv az egyes javasolt tevékenységek megvalósításához;
 • építi be a projekt a környezeti fenntarthatóságot és felelősségvállalást;
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítése, valamint a partnerszervezetekkel/-intézményekkel folytatott együttműködés javítása érdekében;

Az utánkövetési tevékenységek minősége

(maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
 • felel meg a pályázó által a projekteredmények értékelésére javasolt módszer;
 • irányzott elő a pályázó konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a pályázó szervezeten/intézményen belül, megossza az eredményeket a nyilvánosággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.

AKKREDITÁLT PROJEKTEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ TANULÓK ÉS MUNKATÁRSAK/SZAKEMBEREK/OKTATÓK MOBILITÁSÁRA

A felnőttoktatásban részt vevő, Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények a kizárólag számukra nyitva álló speciális finanszírozási forma keretében pályázhatnak támogatásra. A pályázatok a korábban jóváhagyott Erasmus-terven alapulnak, így nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. Javasolt, hogy a pályázatok ehelyett a következő tevékenységekhez szükséges költségvetés meghatározására összpontosítanak.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A felnőttoktatásban részt vevő, érvényes Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények pályázhatnak.

Mobilitási konzorcium

A mobilitásikonzorcium-vezetők számára odaítélt Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási konzorciumoknak szóló pályázattípus keretében kell pályázniuk.

A pályázat részeként rendelkezésre kell bocsátani a mobilitási konzorcium tagjainak listáját, amelynek a vezetőn kívül legalább egy tagszervezetet/-intézményt tartalmaznia kell.

Bármely, az akkreditált mobilitási projektekre vonatkozó támogathatósági feltételeknek megfelelő szervezet/intézmény lehet mobilitási konzorcium tagja. A konzorcium tagjai esetében nem követelmény az Erasmus-akkreditáció megléte.

A mobilitási konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények ugyanazon pályázati felhíváson belül legfeljebb két, KA1. pályázati kategóriába tartozó támogatási megállapodás keretében kaphatnak támogatást a felnőttoktatás területén. A rövid távú projektekre vagy akkreditált projektekre támogatást elnyerő felnőttoktatási szervezetek/intézmények saját támogatott projektjükön felül tehát csak egy további felnőttoktatási mobilitási konzorciumban vehetnek részt tagszervezetként/-intézményként. Más szervezetek/intézmények legfeljebb két mobilitási konzorciumban vehetnek részt.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

Május 11. (közép-európai idő szerint déli 12:00 óra)

A projekt indulásának időpontja

Ugyanazon év szeptember 1.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. 12 hónap elteltével minden kedvezményezettnek lehetősége lesz arra, hogy projektjét összesen 24 hónapra meghosszabbítsa.

A pályázatok száma

Az akkreditált szervezetek/intézmények minden pályázati fordulóban csak egyszer pályázhatnak.

Támogatható tevékenységtípusok

A felnőttoktatás területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A projekt hatóköre

Az akkreditált projektekbe bevonható résztvevők száma nem korlátozott – a költségvetés elosztásának szakaszában meghatározott esetleges korlátozásokat leszámítva.

A költségvetés elosztása

A pályázó Erasmus-tervének minőségét az akkreditációs kérelem szakaszában értékelték, ezért a költségvetés elosztásának szakaszában nem kerül sor minőségi értékelésre. Minden támogatható támogatási kérelem támogatásban részesül.

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés
 • a kért tevékenységek
 • az alaptámogatás és a támogatás maximális összege
 • a következő elosztási kritériumok: pénzügyi teljesítmény, minőségi teljesítmény, szakpolitikai prioritások és földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

A rövid távú projektekre és az akkreditált projektekre a következő finanszírozási szabályok vonatkoznak.

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyeket nem fednek le más költségkategóriák.

Például: előkészítés (pedagógiai, interkulturális és egyéb), a résztvevők mobilitás alatt történő mentorálása, nyomon követése és támogatása, a vegyes tevékenységek virtuális elemeihez szükséges szolgáltatások, eszközök és berendezések, a tanulási eredmények elismerése, az eredmények terjesztése, valamint az európai uniós finanszírozás láthatóvá tétele a nyilvánosság számára.

A szervezési támogatás fedezi mind a küldő, mind a fogadó szervezetek/intézmények felmerült költségeit (kivéve a munkatársak/szakemberek/oktatók tanfolyamokon és továbbképzéseken történő részvételre irányuló mobilitását). Az elnyert támogatás elosztásáról a két szervezet/intézmény állapodik meg.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

100 EUR

 • A csoportos mobilitásban részt vevő tanulónként.
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók tanfolyamokon és továbbképzéseken történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után
 • Szakértőnként
 • Fogadott, gyakorló tanáronként/oktatónként

350 EUR; 200 EUR az ugyanazon tevékenységben részt vevő századik résztvevő után

 • Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása résztvevői után
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai látogatáson és oktatási/képzési tevékenységben történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után

Utazás

A résztvevők (és a kísérő személyek) kiindulási helye és a tevékenység helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne[6] között légvonalban mért távolságot kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor segítségével[7].

Utazási távolság

Standard utazás

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

0–99 km-es távolság esetén

23 EUR

 

100–499 km-es távolság esetén

180 EUR

210 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

820 EUR

 

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1500 EUR

 

Egyéni támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek tartózkodási költségei[8] a tevékenység során.

Szükség esetén: tartózkodási költségek számolhatók el a tevékenység előtti és utáni utazási időre; ez legfeljebb két utazási nap lehet a standard utazási támogatásban, és legfeljebb négy további nap lehet a környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban részesülők esetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a személyek száma, az ott-tartózkodás időtartama, valamint a fogadó ország[9] alapján.

Résztvevői kategória

1. 

országcsoport

2. 

országcsoport

3. 

országcsoport

Munkatársak/

szakemberek/

oktatók

90–180 EUR

80–160 EUR

70–140 EUR

Tanulók

35–120 EUR

30–104 EUR

25–88 EUR

A fentiek a tevékenységek egyes napjai után járó alapösszegek. Valamennyi nemzeti iroda maga dönt az engedélyezett tartományokon belüli pontos alapösszegekről.

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő. A kifizetendő összeg a tevékenység 15. napjától az alapösszeg 70%-ával egyenértékű. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Esélyegyenlőségi támogatás

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

100 EUR/résztvevő

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazással és a tartózkodással kapcsolatos indokolt költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

az elszámolható költségek 100%-a

Előkészítő látogatások

Az előkészítő látogatásokban történő részvétel során az utazást és a tartózkodást fedező költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltségek.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

575 EUR/résztvevő, látogatásonként legfeljebb három résztvevő esetében

Képzési és kurzusdíjak

A tanfolyamok és továbbképzések beiratkozási költségeit fedező támogatás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a tevékenység időtartama alapján.

80 EUR/résztvevő/nap; egy támogatási megállapodáson belül az egyes munkatársak/szakemberek/oktatók legfeljebb 800 EUR összegű támogatásban részesülhetnek képzési és kurzusdíjak fedezésére.

Nyelvi támogatás

A nyelvtanulást segítő anyagok és a képzés költségei azon résztvevők esetében, akiknek fejleszteniük kell nyelvtudásukat a tevékenység alatt a tanulásban vagy képzésben használt nyelv tekintetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

150 EUR/résztvevő olyan résztvevők számára, akik jogosultak ugyan online nyelvi támogatásra, de azt nem tudják igénybe venni abból kifolyólag, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő nyelv vagy szint – kivéve a 31 napnál rövidebb mobilitásban részt vevő munkatársakat/szakembereket/oktatókat. A csoportos mobilitásban részt vevő felnőtt tanulók nem részesülnek egyéni nyelvi támogatásban.

Rendkívüli támogatás

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők és a kísérő személyek magas utazási költségei, amelyek a földrajzi távolság vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” támogatás keretében.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 80%-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

 

 1. Kulcskompetenciák – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_hu

 2. Az egyes programországokban a támogatható felnőttoktatási programok és az alacsonyan képzett felnőtt tanulók definícióját az illetékes nemzeti hatóság határozza meg és teszi közzé az érintett nemzeti iroda honlapján. Főszabály szerint azok a személyek, akik nem végezték el legalább középfokú oktatás felső szintjét, alacsonyan képzett felnőtt tanulóknak minősülnek.

 3. A frissen végzettek legfeljebb az oklevélszerzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával.

 4. Az egyes programországok támogatható szervezeteit/intézményeit az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a tárgyhoz tartozó példákkal együtt a releváns nemzeti iroda weboldalán.

 5. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felnőtt tanulók számára szakképzést nyújtó szervezetek jellemzően szakképzési szolgáltatóknak minősülnek, nem pedig felnőttoktatási szolgáltatóknak, az illetékes nemzeti hatóság által megállapított fogalommeghatározások sérelme nélkül. További információkért kérjük, tanulmányozza országa nemzeti irodájának honlapján az alkalmazandó fogalommeghatározásokat.

 6. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).    

 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu

 8. A kísérő személyekre a munkatársak/szakemberek/oktatók esetében megállapított összegek alkalmazandók. Kivételes esetekben, amikor a kísérő személynek 60 napnál tovább kell külföldön tartózkodnia, a 60. napon túl felmerülő kiegészítő tartózkodási költségek az „Esélyegyenlőségi támogatás” költségvetési sorból fedezendők.

 9. Fogadó országok csoportjai:

  1. országcsoport: Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország;

  2. országcsoport: Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország;

  3. országcsoport: Bulgária, Csehország, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország