Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Nonprofit európai sportesemények

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI

A pályázattípus európai dimenzióval rendelkező sportesemények szervezését támogatja a következő területeken:

 • önkéntesség a sport területén;
 • társadalmi befogadás a sport segítségével;
 • A megkülönböztetés elleni küzdelem a sport területén, beleértve a nemek közötti egyenlőséget;
 • A sportban és a testmozgásban való részvétel ösztönzése, többek közt a következők révén: a) az egészségvédő testmozgásról szóló tanácsi ajánlás, a testmozgásra vonatkozó uniós iránymutatás és az egészséges életmódra irányuló tartui felhívás végrehajtása, b) az európai sporthetek megvalósításának támogatása, c) a sport és a testmozgás mint az egészség eszközének előmozdítása, d) a sportot és a testmozgást ösztönző valamennyi tevékenység előmozdítása, beleértve a hagyományos sportot és játékokat, valamint a generációk közötti sportolást.

A projekt középpontjában e célkitűzések egyikének kell állnia. A fennmaradó célkitűzésekre is összpontosíthat, de a fő célkitűzésnek világosan azonosíthatónak kell lennie, és elsőbbséget kell élveznie a pályázaton belül.

Pénzügyi támogatást nyújt egy európai szintű sportrendezvény megszervezéséhez egy programországban, vagy európai szintű helyi rendezvények szervezéséhez több programországban.

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK A NONPROFIT EURÓPAI SPORTESEMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATOKNAK?

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

Az EU+ támogatásra való jogosultsághoz a nonprofit európai sportrendezvényekre irányuló projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

Ki pályázhat?

Bármely, a sport területén tevékenykedő közintézmény vagy közszervezet/-intézmény és annak kapcsolódó szervezetei, amelyeknek valamelyik programországban található a székhelye. Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők (a lista nem a teljesség igényével készült):

 • a sport területéért felelős helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
 • helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű sportszervezetek;
 • nemzeti olimpiai bizottságok vagy nemzeti sportszövetségek;
 • a tömegsport-mozgalmat képviselő szervezetek/intézmények;
 • a testmozgás népszerűsítésének területén tevékenykedő szervezetek/intézmények;
 • az aktív szabadidővel foglalkozó szektort képviselő szervezetek/intézmények;
 • az oktatás, a képzés vagy az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek/intézmények.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?

Bármely, a sport területén tevékenykedő közintézmény vagy közszervezet/-intézmény és annak kapcsolódó szervezetei, amelyeknek valamelyik programországban található a székhelye.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

A nonprofit európai sportrendezvény transznacionális jellegű, és a következőket foglalja magában:

Az európai helyi rendezvény (I. típus) esetében: 3 különböző programországból származó legalább 3 szervezet/intézmény és legfeljebb 5 különböző programországból származó 5 szervezet/intézmény.

Az európai helyi rendezvény (II. típus) esetében: legalább 6 különböző programországból származó 6 szervezet/intézmény.

Az egész Európára kiterjedő rendezvény esetében: legalább 10 különböző programországból származó 10 szervezet/intézmény. A projekt koordinátorán kívül a pályázónak a pályázati űrlapon meg kell jelölnie legalább 9 olyan szervezetet, amely társult partnernek minősül. A szerződéskezelési szempontok tekintetében ezek a társult partnerek nem minősülnek projektpartnernek, és a projekt részeként nem részesülnek finanszírozásban a programból.

 

A tevékenységek helyszíne

Az európai szintű helyi rendezvények (I. és II. típus) esetében a tevékenységeket a nonprofit európai sportrendezvényeken részt vevő minden egyes programországban kell lebonyolítani.

Az egész Európára kiterjedő rendezvény esetében a tevékenységeknek a nonprofit európai sportrendezvényen részt vevő, pályázó szervezet/intézmény programországában kell zajlaniuk.

A projekt időtartama

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységeknek megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot (12 vagy 18 hónap).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak május 20-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

PROJEKTTERVEZÉS

Az uniós támogatás sportesemények előkészítéséért, szervezéséért és utánkövetéséért felelős szervezetek/intézmények számára ítélhető oda.

A következő standard tevékenységek támogathatók (a lista nem a teljesség igényével készült):

 • az esemény előkészítése és megszervezése;
 • oktatási célú tevékenységek szervezése sportolók, edzők, szervezők és önkéntesek számára az eseményt megelőzően;
 • a sporteseményhez kapcsolódó melléktevékenységek (konferenciák, szemináriumok) megszervezése;
 • önkéntesek számára biztosított képzés;
 • folyamatban lévő tevékenységek végrehajtása (értékelések, jövőbeli tervek felvázolása);
 • az esemény témájához kapcsolódó kommunikációs tevékenységek.

A pályázattípus keretében nem támogathatók a következő sportesemények:

 • nemzeti, európai vagy nemzetközi sportszövetségek/-egyesületek/-ligák által rendszeres időközönként megszervezett sportversenyek (nemzeti, európa- vagy világbajnokságok), kivéve, ha a pénzügyi támogatást a széles nyilvánosság megszólítására törekvő melléktevékenységek megszervezéséhez igénylik.

VÁRT HATÁS

A tevékenység várt hatása:

 • fokozott tudatosság a sport társadalmi befogadás, esélyegyenlőség és egészségfejlesztő testmozgás előmozdításában betöltött szerepével kapcsolatban;
 • fokozott részvétel a sportban, a testmozgásban és az önkéntes tevékenységekben.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A projekt relevanciája

(maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a projekt a pályázattípus célkitűzései és prioritásai szempontjából;
 • képezi a pályázat alapját hiteles és megfelelő szükségletelemzés;
 • innovatív a pályázat;
 • egészít ki a pályázat más, a részt vevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
 • hoz létre a projekt uniós szintű hozzáadott értéket olyan eredmények révén, amelyek egyetlen országban megvalósított tevékenységekkel nem lennének elérhetők.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • egyértelmű, teljes és hatékonyan megvalósítható a projekt munkaterve, megfelelően megtervezettek-e az ehhez szükséges projektszakaszok a projekttervezést, kivitelezést, nyomon követést, értékelést, valamint a projekteredmények terjesztését is beleértve;
 • költséghatékony a projekt, és megfelelő forrásokat rendel-e minden tevékenységhez;
 • egyértelmű, megfelelő és kivitelezhető a javasolt módszertan;
 • javasol a projekt releváns minőség-ellenőrzési intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjen;
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a fizikai tevékenységek kiegészítése, valamint a partnerszervezetek közötti együttműködés javítása érdekében.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • vesz részt a részt vevő szervezetek/intézmények megfelelő kombinációja a projektben a projekt célkitűzéseinek sikeres teljesítése érdekében szükséges profil és a szakértelem tekintetében;
 • igazolja a feladatok javasolt felosztása az összes részt vevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalását és aktív részvételét;
 • foglal magában a pályázat a részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekeltek közötti együttműködésre és kommunikációra szolgáló, eredményes mechanizmusokat;
 • amennyiben releváns, a partnerországok részt vevő szervezeteinek/intézményeinek bevonása milyen mértékű hozzáadott értéket képvisel a projektben.

Hatás

(maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • foglal magában a projektterv konkrét és logikus lépéseket arra vonatkozóan, hogy beépítse a projekteredményeket a részt vevő szervezetek/intézmények mindennapi munkájába;
 • alkalmas a projekt arra, hogy pozitív hatást gyakoroljon a résztvevőkre, a részt vevő szervezetekre/intézményekre és a tágabb közösségre;
 • van lehetőség a várt projekteredmények tekintetében arra, hogy azok a projekt időtartama alatt és azt követően a részt vevő szervezeteken/intézményeken kívül is felhasználhatók legyenek helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten;
 • foglal magában a projektterv megfelelő terveket és módszereket a projekteredmények értékelésére;
 • foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a részt vevő szervezeteken/intézményeken belül, megossza az eredményeket a nyilvánossággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét;
 • foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket a projekt fenntarthatóságának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a projekt az uniós támogatás felhasználása után is képes legyen hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.

A finanszírozáshoz a pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük, figyelembe véve a négy értékelési szempont mindegyike esetében a szükséges minimális pontszámot is: legalább 15 pont a „projekt relevanciája” és a „hatás” kategóriák esetében, 10 pont pedig „a projekt tervezésének és végrehajtásának minősége” és „a partnerség és az együttműködési megállapodások minősége” kategóriák esetében. Pontszámegyenlőség esetén a „projekt relevanciája”, majd a „hatás” kategóriára adott, legmagasabb pontszámok élveznek elsőbbséget.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

A nonprofit európai sportrendezvényekhez nyújtott hozzájárulások egyösszegű támogatások formájában teljesülnek. Az egyszeri támogatás összege az események és a projektben részt vevő szervezetek/intézmények számától függ.

A pályázók a három előre meghatározott összeg közül választhatnak az események száma és a projektben részt vevő szervezetek/intézmények száma alapján.

 

A sportrendezvények kategóriája

Rögzített átalányösszeg

Európai szintű helyi rendezvények: Országonként legalább egy rendezvény legalább 3 különböző programországban

I. típus: 3 különböző programországból származó legalább 3 szervezet/intézmény és legfeljebb 5 különböző programországból származó 5 szervezet/intézmény.

200 000 EUR

II. típus: legalább 6 különböző programországból származó 6 szervezet/intézmény.

300 000 EUR

Egész Európára kiterjedő rendezvények: egy rendezvény, amelyen legalább 10 szervezet/intézmény vesz részt legalább 10 programországból (beleértve a pályázó szervezetet/intézményt is)

450 000 EUR

 1. Az európai helyi rendezvény (I. típus) esetében: 200 000 EUR

A pályázatok több kedvezményezettre irányuló projektekre vonatkoznak, amelyek esetében az összes költséget a pályázónak és a partnerszervezeteknek/-intézményeknek kell fedezniük. Az azonosított részt vevő szervezetek/intézmények (3–5 szervezet) társkedvezményezettnek minősülnek, a szervezett rendezvények és melléktevékenységek pedig minden részt vevő programországban zajlanak.

A pályázatoknak külön szakaszt kell tartalmazniuk a feladatok és az uniós támogatás partnerek közötti elosztásáról. Fel kell tüntetni az egyes projekttevékenységek végrehajtásának ütemtervét és a projekteredmények teljesítésének határidejét is.

A pályázóknak a projekttevékenységeket „feladatmodulokra” kell bontaniuk. Az egyes feladatmodulokat konkrét célokhoz kell kapcsolni, és a pályázóknak olyan mennyiségi és minőségi mutatókat kell meghatározniuk, amelyek lehetővé teszik a célkitűzések megvalósulási szintjének értékelését.

 1. Az európai helyi rendezvény (II. típus) esetében: 300 000 EUR

A pályázatok több kedvezményezettre irányuló projektekre vonatkoznak, amelyek esetében az összes költséget a pályázónak és a partnerszervezeteknek/-intézményeknek kell fedezniük. Az azonosított részt vevő szervezetek/intézmények (legalább 6 szervezet/intézmény) társkedvezményezettnek minősülnek, a szervezett rendezvények és melléktevékenységek pedig minden részt vevő programországban zajlanak.

A pályázatoknak külön szakaszt kell tartalmazniuk a feladatok és az uniós támogatás partnerek közötti elosztásáról. Fel kell tüntetni az egyes projekttevékenységek végrehajtásának ütemtervét és a projekteredmények teljesítésének határidejét is.

A pályázóknak a projekttevékenységeket „feladatmodulokra” kell bontaniuk. Az egyes feladatmodulokat konkrét célokhoz kell kapcsolni, és a pályázóknak olyan mennyiségi és minőségi mutatókat kell meghatározniuk, amelyek lehetővé teszik a célkitűzések megvalósulási szintjének értékelését.

 1. Az egész Európára kiterjedő rendezvény esetében: 450 000 EUR

A pályázatok egyetlen kedvezményezettre irányuló projektekre vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy minden költséget a pályázó szervezetnek/intézménynek kell fedeznie. Az azonosított 10 részt vevő szervezet/intézmény társult partnernek minősül, és a szervezett rendezvényre és melléktevékenységekre a pályázó szervezet/intézmény programországában kerül sor.

Fel kell tüntetni az egyes projekttevékenységek végrehajtásának ütemtervét és a projekteredmények teljesítésének határidejét.

A pályázóknak a projekttevékenységeket „feladatmodulokra” kell bontaniuk. Az egyes feladatmodulokat konkrét célokhoz kell kapcsolni, és a pályázóknak olyan mennyiségi és minőségi mutatókat kell meghatározniuk, amelyek lehetővé teszik a célkitűzések megvalósulási szintjének értékelését.

A támogatás kifizetése

A támogatás teljes kifizetésének feltétele a pályázatban leírt minőségi kritériumoknak megfelelő valamennyi feladatmodul elvégzése. Amennyiben a minőségértékelés során egy feladatmodult be nem fejezettnek, részben befejezettnek vagy nem kielégítőnek minősítenek, a támogatási összeg megfelelő csökkentése alkalmazható a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in: