Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen

MI AZ IFJÚSÁGI ERASMUS-AKKREDITÁCIÓ[1]?

Az Erasmus-akkreditációk eszközként szolgálnak azon szervezetek/intézmények számára, amelyek tanulási célú mobilitási tevékenységek révén határokon átnyúló cseréket és együttműködést kívánnak indítani, elő szeretnék segíteni az ifjúság szerepvállalását, valamint támogatni akarják az ifjúságsegítők és ifjúsági szervezetek kapacitásfejlesztését. Az ifjúsági Erasmus-akkreditáció azáltal teszi lehetővé a fiatalok tanulási célú mobilitását, hogy egyszerű és rugalmas alternatív formátumot kínál az akkreditált szervezetek/intézmények számára a tevékenységeik megvalósításához.

Az Erasmus-akkreditáció a következőkre szolgál az ifjúsági területen:

 • a fiatalok személyes és szakmai fejlődésének elősegítése nemformális és informális tanulási célú mobilitási tevékenységek révén;
 • a fiatalok érdekérvényesítési képességének, aktív polgári szerepvállalásának és a demokratikus életben való részvételének ösztönzése;
 • az ifjúsági munka minőségjavításának előmozdítása helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek/intézmények kapacitásfejlesztése és az ifjúságsegítők oktatással kapcsolatos és szakmai fejlődésének támogatása révén;
 • a befogadás és a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd, az európai együttműködés, valamint a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok értékeinek népszerűsítése az európai fiatalok körében.

A pályázó szervezeteknek/intézményeknek meg kell határozniuk az Erasmus+ forrásokból támogatandó tevékenységekre vonatkozó hosszabb távú célkitűzéseiket és terveiket, a várható előnyöket, valamint a projektmenedzsmenttel kapcsolatos elképzeléseiket. Az ifjúsági Erasmus-akkreditáció odaítélése megerősíti, hogy a pályázó megfelelő és eredményes folyamatokkal és intézkedésekkel rendelkezik a magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek tervek szerinti megvalósításához, és azoknak az ifjúsági területen történő hasznosításához.

HOGYAN MŰKÖDIK MINDEZ?

Az akkreditációra pályázó szervezeteknek/intézményeknek meg kell határozniuk az Erasmus+ forrásokból támogatandó tevékenységekre vonatkozó hosszabb távú célkitűzéseiket és terveiket, a várható előnyöket, valamint a projektmenedzsmenttel kapcsolatos elképzeléseiket.

A szervezetek/intézmények folyamatos jelleggel pályázhatnak akkreditációra az ifjúság területén, az ifjúsági Erasmus-akkreditáció sikeres pályázói pedig egyszerűsített hozzáférést kapnak a KA1. pályázati kategória lehetőségeihez az ezen útmutató megfelelő szakaszaiban ismertetetteknek megfelelően. A támogathatósági, kiválasztási és értékelési szempontokra vonatkozó részletes információk az alábbi honlapon közzétett egyedi pályázati felhívásokban találhatók: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en

Az Erasmus-akkreditáció a 2021–2027-es időszakra szól, és feltétele az illetékes nemzeti iroda által közzétett, rendszeresen ellenőrzött akkreditációs követelményeknek és utasításoknak való folyamatos megfelelés.

HOGYAN PÁLYÁZHATNAK MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEKRE AZ ERASMUS-AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK?

Az akkreditált szervezeteknek/intézményeknek lehetőségük nyílik arra, hogy egyszerűsített módon pályázzanak ifjúsági mobilitási tevékenységekre irányuló támogatásra (támogatási kérelem). A pályázatok a korábban jóváhagyott akkreditációs terven alapulnak, így nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. A pályázatok ehelyett a megvalósítandó tevékenységek és a bevont résztvevők számának megbecslésére összpontosítanak.

A kategória keretében megvalósítandó mobilitási tevékenységeknek összhangban kell állniuk a pályázati útmutató megfelelő részeiben az adott pályázattípusok vonatkozásában ismertetett szabályokkal és elvekkel.

Az akkreditált szervezetek/intézmények vállalják, hogy betartják az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályait, és magas színvonalú mobilitási tevékenységeket valósítanak meg az ifjúsági területen.

Az akkreditált ifjúsági szervezetek/intézmények nem jogosultak támogatásra az ifjúságsegítők számára szervezett ifjúsági cserék és mobilitási projektek keretében. Ugyanakkor partneri szerepet tölthetnek be ezekben a projektekben. Kivételesen 2021-re vonatkozóan azok a szervezetek, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának határideje után kapták meg az akkreditációt, az ifjúságsegítők számára szervezett hagyományos ifjúsági cserék és mobilitási projektek második határidején belül finanszírozásra jogosultak.

Támogathatósági feltételek

A támogatási kérelmekre az alábbi általános feltételek alkalmazandók.

Támogatható pályázók

A pályázati határidő napján érvényes ifjúsági Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények

Támogatható tevékenységek

 • Ifjúsági cserék
 • Ifjúságsegítők szakmai továbbképzésére irányuló tevékenységek

Emellett a következő tevékenységek valósíthatók meg:

 • Előkészítő látogatások

Az egyes tevékenységek leírása és a támogathatósági feltételek a pályázati útmutató releváns részeiben szerepelnek.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. 12 hónap elteltével minden kedvezményezettnek lehetősége lesz arra, hogy projektjét összesen 24 hónapra meghosszabbítsa.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

 • a tárgyévben augusztus 1-jén kezdődő projektekre május 11-én (közép-európai idő szerint déli) 12:00 óráig.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy akkreditált szervezet/intézmény egy pályázati felhívás keretében csak egyszer pályázhat.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.

A KÖLTSÉGVETÉS ELOSZTÁSA

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés
 • a kért tevékenységek
 • a támogatás minimális és maximális összege
 • a következő elosztási kritériumok: pénzügyi teljesítmény, minőségi teljesítmény, a benyújtott tevékenységek által megcélzott szakpolitikai prioritások és tematikus területek, valamint földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

 1. E pályázattípus fő költségvetését a programországok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit érintő transznacionális tevékenységek támogatására fordítják. Ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetés mintegy 25%-ából finanszírozhatók nemzetközi mobilitási tevékenységek, beleértve az EU-val szomszédos program- és partnerországok szervezeteit és résztvevőit (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).

Tagged in: