Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet akciók: az Európai Unióval kapcsolatos oktatás és kutatás ösztönzése

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Az Erasmus+ programhoz tartozó Jean Monnet akciók célja, hogy támogassák az Európai Unióval kapcsolatos oktatást, tanulást, kutatást és vitákat.

2021 márciusától a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Erasmus+ program keretében a Jean Monnet akciók új finanszírozási lehetőségeket kínálnak:

 • az iskoláknak,
 • a szakképző intézményeknek,
 • a tanárképző szervezeteknek, valamint
 • az uniós témákkal kapcsolatos viták és eszmecserék előmozdítására a középfokú oktatási intézményekben.

Ez a kibővített kínálat az 1989 óta végzett, felsőoktatási intézményekre összpontosító intézkedések sikerére épül. A Jean Monnet akciók ma is számottevően és tartósan segítik a tanulókat, hallgatókat és tanárokat az alap- és felsőoktatásban, és felettébb előnyösek az oktatási intézmények és a támogató szervezetek, valamint az oktatáspolitikai rendszerek egésze szempontjából. 

A Jean Monnet program fő eredményei 1989 óta

A Jean Monnet akciók 1989 óta segítik a felsőoktatási intézményeket. Mintegy 100 országban több mint 1000 egyetem és kb. 9000 egyetemi tanár részesült pénzügyi támogatásban, ami lehetővé tette számukra, hogy tantervük részeként új, európai uniós vonatkozású tananyagot kínáljanak. A tudományos szakemberek, a kutatók és a szakpolitikai döntéshozók összehozásával a Jean Monnet akciók serkentik a nemzetközi párbeszédet, és támogatják a szakpolitikai döntéshozatalt országos és uniós szinten egyaránt.

A Jean Monnet akciók által támogatott korábbi projektek

A támogatható tevékenységtípusok

Jean Monnet program a felsőoktatási intézmények számára

(Lásd még: rendelkezésre álló lehetőségek az oktatás és a képzés más szintjein)

Oktatási és kutatási tevékenységek felsőoktatási intézményekben 

Modulok

A Jean Monnet modulok rövid oktatási programok vagy uniós témájú tanfolyamok felsőoktatási intézményekben. A modulokat egy-egy kutató/professzor szervezi, és más munkatársak, illetve szakértők részvételét is igényelheti. Lehetnek az EU-ról szóló bevezető modulok, illetve tanfolyamok, melyek az uniós tanulmányokon belül egy adott részterületre vagy tudományágra összpontosítanak, vagy alapulhatnak több tudományágat felölelő megközelítésen.

A finanszírozás időtartama: 3 év.

További információk

Erasmus+-projekteredmények – Jean Monnet

Professzúrák

A Jean Monnet professzúrák egyetemi tanárok által betölthető, uniós témájú tárgyak oktatására szolgáló tanári állások.

A finanszírozás időtartama: 3 év.

További információk

Kiválósági központok

A kiválósági központok az uniós vonatkozású témákban szerzett kompetenciák és ismeretek fókuszpontjaként működnek. Kutatási tevékenységük mellett a kiválósági központok fontos szerepet töltenek be abban, hogy felkeltsék az Európai Unióval szokásosan nem foglalkozó karok tanulói, valamint a szakpolitikai döntéshozók, a köztisztviselők, a civil társadalom és a közvélemény figyelmét.

A finanszírozás időtartama: 3 év.

Tudjon meg többet a Jean Monnet Kiválósági Központokról

Jean Monnet program az oktatás és képzés más területein

Tanárképzési tevékenységek

Ez a pályázattípus előmozdítja az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek közvetítését a programországok iskoláiban és szakképzési intézményeiben. Célja, hogy lehetőségeket kínáljon:

 • az oktatási szolgáltatóknak tananyag kidolgozására és leadására;
 • tanárképző intézményeknek arra, hogy módszertani iránymutatással és az EU-val kapcsolatos naprakész ismeretekkel segítsék a tanárokat;
 • vitákra és eszmecserékre az iskolák és a szakképző intézmények képviselői, valamint az érdekelt felek között az Európai Unióval kapcsolatos tantárgyak oktatásáról.

További információk

Hálózatok

A hálózatok elősegítik a különféle szereplők (iskolák, szakképző intézmények, érdekelt felek stb.) konzorciumainak létrehozását és fejlesztését az európai uniós tanulmányok területén. A hálózatok információkat gyűjtenek, továbbá megosztják egymással bevált módszereiket és ismereteiket.

A finanszírozás időtartama: 3 év.

További információk

Egyéb közelgő lehetőségek

Jean Monnet program a felsőoktatási intézmények számára

(Lásd még: közelgő lehetőségek az oktatás és a képzés más szintjein)

Projektek

A Jean Monnet projektek célja, hogy támogassák az innovációt (pl. új módszerek feltárását az uniós tantárgyak oktatására), a kölcsönös inspirációt (uniós kérdésekről folytatott viták és gondolkodási folyamatok révén) és az EU-vonatkozású tananyagok előmozdítását tájékoztatási és terjesztési tevékenységekkel.

A finanszírozás időtartama: 1 vagy 2 év.

További információk

Hálózatok

A hálózatok célja, hogy előmozdítsák a nemzetközi szereplőkből (felsőoktatási intézményekből, kiválósági központokból, egyetemi karokból és tanszékekből, kutatóközpontokból stb.) álló konzorciumok létrehozását és fejlesztését az éves felhívásban rögzített konkrét uniós prioritás mentén. A hálózatok információkat gyűjtenek, megosztják egymással módszereiket, bővítik az ismereteket és bizonyítékokra tesznek szert. Tevékenységük eredménye felhasználásra kerül a szakpolitikai döntés-előkészítés során, és a hálózatok azokról jelentésben számolnak be az Európai Bizottságnak.

A finanszírozás időtartama: 3 év.

Jean Monnet az oktatás és képzés más területein

Hálózatok

Az európai uniós ismeretekkel kapcsolatos kezdeményezések elősegítik, hogy az általános oktatási intézmények és a szakképző intézmények megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek az Európai Unióval kapcsolatos tantárgyak oktatása terén. A támogatható kezdeményezés időtartama évente legalább 40 óra, és a tantárgy illeszkedhet a tantervbe egy adott tudományágban vagy tudományágakon átívelően, illetve lehet tanterven kívüli is. A támogatható kezdeményezések hozzájárulnak az európai uniós tartalmak tanítására irányuló egységes intézményi megközelítés kialakításához.

A finanszírozás időtartama: 3 év.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalakra:

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 1989-ben indította el a Jean Monnet akciókat, hogy világszerte előmozdítsák az oktatás és a kutatás kiválóságát az európai uniós tanulmányok terén. A Jean Monnet akciók, melyek névadója Jean Monnet (1888–1979), az Európai Unió jogelődjének, az Európai Szén- és Acélközösség Főhatóságának első elnöke, ma már az Erasmus+ program részét képezik. 2019-ben ünnepeltük a Jean Monnet program harmincéves fennállását.

A fent részletezett Jean Monnet akciókon kívül az alábbi európai felsőoktatási intézmények működési támogatást kaptak az uniós tanulmányok és kutatások kiválóságának előmozdítására:

 • az Európai Egyetemi Intézet (Firenze, Olaszország);
 • az Európa Tanulmányok Szakkollégiuma (Bruges, Belgium);
 • az Európa Tanulmányok Szakkollégiuma (Natolin, Lengyelország);
 • az Európai Jogi Akadémia (Trier, Németország);
 • a Centre International de Formation Européenne (Nizza, Franciaország);
 • az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) (Maastricht, Hollandia);
 • az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért (Odense, Dánia).

Kiadványok

A Jean Monnet akciókról szóló kiadványok (az Európai Unió Kiadóhivatala)

Ismerjük meg az EU-t: európai uniós témák és tantervek az EU-tagországokban

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.