Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Online nyelvi támogatás

Az online nyelvi támogatás (Online Linguistic Support, OLS) célja, hogy segítsen az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek fejleszteni idegennyelv-tudásukat azon a nyelven, melyet külföldi tanulmányaik, munkájuk vagy önkéntes tevékenységük során fognak használni. A nyelvtudás tökéletesítése hozzásegíti őket ahhoz, hogy a legtöbbet tudják kihozni a mobilitási lehetőségből.

Továbbra is az idegennyelv-tudás hiánya az egyik legnagyobb akadálya az európai oktatási, képzési és ifjúsági mobilitási programokban való részvételnek. Az online nyelvi támogatás ezen hivatott változtatni azáltal, hogy könnyen és rugalmasan igénybe vehető nyelvi segítséget biztosít. Ezen túlmenően ahhoz is hozzájárul, hogy megvalósuljon az Erasmus+ program egyik konkrét célkitűzése, nevezetesen a nyelvtanulás ösztönzése és a nyelvi sokszínűség előmozdítása.

Az Erasmus+ program keretében minden évben több mint 350 000 résztvevőnek nyílik alkalma arra, hogy az online nyelvi támogatás révén nyelvtudását felmérje, illetve hogy az online nyelvtanfolyamokon idegen nyelvi ismereteit elmélyítse. Azok a résztvevők, akik aktívan részt vesznek az online nyelvtanfolyamokon, átlagosan legalább egy szinttel feljebb lépnek a közös európai nyelvi referenciakeretben (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) felállított skálán.

Online nyelvi támogatást biztosító platform

A támogatásról

Ki vehet igénybe online nyelvi támogatást?

Jelenleg az alábbi személyek részesülhetnek online nyelvi támogatásban:

Az online nyelvi támogatás az EU összes hivatalos nyelvén elérhető. A következő nyelvekről van szó: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A mobilitási időszak kezdete előtt az online nyelvi támogatás keretében elvégzett nyelvi szintfelmérés révén az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület résztvevői meg tudják állapítani, mennyire ismerik jól azt a nyelvet, melyet a külföldi tanulmányok, munka, illetve önkéntes tevékenység során használni fognak. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak kiutazás előtt kötelező részt venniük a felmérésen, hogy meg lehessen győződni arról, eléri-e tudásuk a fogadó intézmény által kívánatosnak talált szintet. (Ezalól kivételt lehet tenni indokolt esetben, pl. az anyanyelvi beszélők esetében.) A nyelvi szintfelmérés eredménye nem befolyásolja hátrányosan az érintettek részvételét az Erasmus+ programban és az „Európai Szolidaritási Testület” programban.

Azoknak a résztvevőknek, akik javítani szeretnék nyelvtudásukat, lehetőségük nyílik arra, hogy kinttartózkodásuk előtt és alatt online nyelvkurzuson fejlesszék nyelvismeretüket. Az online nyelvkurzus keretében a résztvevőknek számos lehetőségük nyílik interaktív felkészítés igénybevételére, így például egyéni vagy kiscsoportos mentorálásban részesülhetnek és virtuális szabadegyetemi kurzusokat (MOOC) is elvégezhetnek. A résztvevőknek lehetőségük van arra is, hogy a célország nyelvét tanulják nyelvtanfolyam keretében, feltéve hogy a kérdéses idegen nyelven rendelkezésre áll online nyelvi támogatás.

Ha a fő nyelvre nem terjed ki az online nyelvi támogatás, a küldő vagy a fogadó szervezet más módon nyújt nyelvi segítséget a mobilitási programban részt vevő személynek. Külföldről visszatérve a résztvevők zárófelmérésen adnak számot arról, milyen mértékben sikerült nyelvtudásukat fejleszteni a kinntartózkodás során.

Hogyan lehet az online nyelvi támogatást igénybe venni?

Ha már kiválasztották arra, hogy külföldre utazzon az Erasmus+ vagy az „Európai Szolidaritási Testület” program keretében, és megfelel a fenti kritériumoknak, Ön az intézményétől, illetve a szervezetétől bejelentkezési azonosítót és jelszót kap ahhoz, hogy adott esetben elvégezhesse a nyelvi szintfelmérést és nyelvtanfolyamon vehessen részt az online nyelvi támogatást biztosító platformon.

Kérjük, hogy további információkért forduljon a küldő intézményhez, a koordináló szervezethez, illetve a nemzeti irodához, vagy tekintse át a gyakran feltett kérdéseket és a rájuk adott válaszokat az online nyelvi támogatást ismertető webhelyen.

Erasmus+ online nyelvi támogatás menekültek számára

A migrációs válság hatására az Európai Bizottság lehetővé tette, hogy az online nyelvi támogatást önkéntes alapon 100 000 menekült ingyenesen igénybe vehesse egy 3 éves időszak során. Ehhez a Bizottság 4 millió eurós költségvetést biztosított. A Bizottságot az a cél vezette, hogy támogassa az európai uniós országok törekvéseit, megkönnyítve számukra, hogy oktatási és képzési rendszerükbe integrálják a menekülteket, és gondoskodjanak készségeik fejlesztéséről. A kezdetek óta a menekültek több mint 10 000 nyelvtanfolyamhoz nyertek hozzáférést a kezdeményezésben részt vevő országokban.