Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus közös mesterképzési ösztöndíjak

Pályázói profil

  • Az ösztöndíjakra mesterfokú tanulmányokat folytató diákok pályázhatnak a világ bármely országából.
  • Olyan pályázók jelentkezhetnek, akik egyetemen vagy főiskolán már megszerezték alapképzési diplomájukat, vagy igazolni tudják, hogy az általuk elvégzett tanulmányokat jogilag és gyakorlatilag ezzel egyenértékűnek ismerik el az oklevelet kiállító országok. Azok a diákok is pályázhatnak, akik a felsőfokú alapképzési program utolsó évét végzik, és még a mesterképzés kezdete előtt megszerzik alapfokú diplomájukat.

Erasmus Mundus közös mesterképzések

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések magas szinten integrált mesterszintű tanulmányi programok. A programokat olyan, nemzetközi partnerséget alkotó felsőoktatási intézmények dolgozzák ki és valósítják meg, amelyek a világ különböző országaiban működnek.

Az Erasmus+ program hallgatói ösztöndíjakat biztosít a közös mesterképzésben való részvétel támogatása céljából. Ezeket az ösztöndíjakat a mesterképző programokat működtető intézmények évente meghirdetett pályázati fordulók keretében ítélik oda a világviszonylatban legjobb tanulmányi eredményt felmutató pályázóknak.

Az uniós ösztöndíjak a közös mesterképzésben való részvétellel járó, valamint az utazási és a megélhetési költségeket fedezik a kedvezményezett hallgatók számára.

Tevékenységek és eredmények

  • Az Erasmus Mundus közös mesterképzések 60, 90 vagy 120 ECTS-kreditet érő tanulmányi programok. Ez azt jelenti, hogy időtartamuk legalább 12, legfeljebb pedig 24 hónap. A többségük 24 hónapig tart.
  • A közös mesterképzésben részt vevő hallgatóknak legalább 2 tanulmányi időszakot kell teljesíteniük 2 különböző országban. (Mindkét országnak különböznie kell a hallgató tartózkodási helye szerinti országtól.) A programok keretében választható szakirányok megfelelnek ennek a feltételnek.
  • A tanulmányi program sikeres elvégzése vagy egyetlen, közös oklevél elnyerését eredményezi, melyet a konzorciumban részt vevő felsőoktatási intézmények közül legalább kettő állít ki, vagy pedig ún. többes oklevelek, azaz legalább kettő oklevél kibocsátását, melyeket a konzorciumban részt vevő felsőoktatási intézmények közül kettő állít ki.

Pályázati lehetőségek és tudnivalók

Az érdeklődő hallgatóknak első lépésként az Erasmus Mundus mesterképzések online katalógusában érdemes tájékozódniuk a lehetőségekről. Az egyes programok saját webhelye teljes körű tájékoztatással szolgál a képzés tartalmáról, a felvételi követelményekről és a képzést biztosító egyetemekről. Az információk segítenek abban, hogy a jelentkezők ki tudják választani a számukra legmegfelelőbb programot.

Ezek a webhelyek az online jelentkezési folyamat lépésein is végigvezetik az érdeklődőket.

Az online katalógus minden nyáron új Erasmus Mundus közös mesterképzési programokkal bővül. A legtöbb konzorciumhoz október és január között lehet jelentkezést beadni a következő tanulmányi évben induló mesterképzési programokra.

Fontos, hogy a hallgatók tájékozódjanak arról, milyen jogok illetik meg őket, amikor tanulmányok céljából külföldre mennek.

Az Erasmus Mundus Szövetség (Erasmus Mundus Association, EMA) a közös mesterképzési tanulmányi programok volt hallgatóit tömörítő öregdiák-egyesület. A szövetség honlapja hasznos tanácsokkal és inspiráló történetekkel szolgál a jelentkezők számára.

Az ESAA, az Erasmus+ program jelenlegi és volt diákjait tömörítő szövetség dinamikus fórumot biztosít a hálózatépítéshez, a szakmai fejlődéshez és a kultúrák közötti párbeszédhez.

A doktoranduszok a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében is uniós támogatásban részesülhetnek ahhoz, hogy bizonyos időt külföldön töltsenek kutatás céljából.