Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nastavno osoblje u školama

Koje mogućnosti postoje?

Erasmus+ nudi mogućnost slanja ili prihvata školskog osoblja u svrhu poučavanja ili profesionalnog razvoja.

Kako to funkcionira?

Organizacije koje žele sudjelovati u tim prilikama mogu se prijaviti kao pojedinačne organizacije ili u okviru „nacionalnog konzorcija za mobilnost”; skupine organizacija kojom upravlja jedna organizacija-koordinatorica.

Te se organizacije mogu razvrstati u jednu od tri glavne kategorije:

  • organizacije koje podnose prijavu – odgovorne su za prijavu projekta i upravljanje njime. Organizacija koja podnosi prijavu može biti pojedinačna škola (u tom slučaju to je i organizacija pošiljateljica) ili koordinator konzorcija koji podnosi prijavu u ime skupine škola.
  • organizacije pošiljateljice – škole zadužene za odabir osoblja koje se šalje u inozemstvo i upravljanje stipendijama
  • organizacije primateljice – odgovorne su za prihvat osoblja iz inozemstva.

Nacionalni konzorciji za mobilnost moraju se sastojati od najmanje tri organizacije iz iste zemlje sudionice u programu, a sve organizacije moraju se navesti u fazi prijave. Voditelj konzorcija može biti lokalno ili regionalno tijelo nadležno za škole ili drugo tijelo s funkcijom koordinatora u školstvu. Škole koje sudjeluju u konzorciju moraju biti organizacijski povezane s koordinatorom konzorcija.

Mobilnost školskog osoblja treba definirati u okviru Europskog razvojnog plana za organizaciju pošiljateljicu te uskladiti s jasno utvrđenim potrebama za razvoj osoblja. Podnositelj prijave mora osigurati provedbu primjerenih mjera za odabir, pripremu i naknadno praćenje, pravilno priznavanje ishoda učenja osoblja koje sudjeluje te razmjenu ishoda učenja i njihovu primjenu u cijeloj organizaciji.

Kako se prijaviti?

Postupkom prijave upravlja Nacionalna agencija države u kojoj organizacija koja podnosi prijavu ili u kojoj se konzorcij nalazi. Organizacija ili konzorcij može se prijaviti samo jednom u krugu odabira. Međutim, organizacija može biti dio nekoliko različitih nacionalnih konzorcija za mobilnost ili ih koordinirati.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o tim mogućnostima; detalji o kriterijima za dodjelu, kriterijima prihvatljivosti i pravilima financiranja nalaze se u dijelu B.

Nacionalne agencije ili, za partnerske zemlje, nacionalni uredi (ako postoje) mogu pružiti dodatne informacije.

eTwinning zajednica je za škole u okviru koje pojedinci zaposleni u školama u Europi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, dijeliti iskustva i biti dio najveće obrazovne zajednice u Europi.

Portal School Education Gateway platforma je za nastavnike, škole, stručnjake i druge na kojoj mogu pronaći informacije o novostima, trendovima, politikama, inicijativama i aktivnostima u području školskog obrazovanja te dati svoj doprinos u raspravama s kolegama o važnim pitanjima.

Vodič za rukovoditelje škola

Objavljen je vodič za rukovoditelje škola koje zanima kako ovaj program može biti od koristi njihovoj školi.