Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedre Jean Monnet

Koji je cilj?

Katedre Jean Monnet osmišljene su za:

  • usavršavanje poučavanja u studijima o EU-u uvrštenima u službeni kurikulum ustanove visokog obrazovanja
  • temeljito poučavanje o pitanjima EU-a u područjima za kojima je potražnja na tržištu rada sve veća.

Katedre Jean Monnet potiču se i na pružanje otvorenih obrazovnih sadržaja te na uključivanje otvorenih obrazovnih aktivnosti u svoj rad radi povećanja fleksibilnosti i dostupnosti učenja.

Koje su mogućnosti?

Erasmus+ nudi mogućnost ustanovama visokog obrazovanja da sveučilišnim profesorima ponude radno mjesto predavača specijaliziranog za studije o EU-u.

Ustanove visokog obrazovanja koje sudjeluju trebale bi poduprijeti nositelja katedre u aktivnostima poučavanja, istraživanja i promišljanja kako bi se ti kolegiji mogli uključiti u što više kurikuluma.

Kako funkcionira?

Organizacija koja se želi prijaviti mora biti ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem bilo gdje u svijetu. Ako je ustanova visokog obrazovanja iz države sudionice u programu, mora imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.ustanova visokog obrazovanja

Katedra Jean Monnet mora trajati tri godine, a nositelj mora održati najmanje 90 sati nastave svake akademske godine. Uz to mora provesti barem jednu dodatnu aktivnost u svakoj akademskoj godini.

Tih 90 sati uključuje skupna predavanja, seminare i poučavanje u manjim skupinama, uključujući i na daljinu, ali ne individualnu poduku.

Nositelj katedre mora biti stalni zaposlenik ustanove koja podnosi zahtjev u zvanju profesora i ne može biti gostujući predavač u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Što još treba znati?

Ako je potrebno postaviti novog nositelja katedre, Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu šalje se pisani zahtjev, a predložena zamjena mora imati istu razinu specijalizacije kao dotadašnji nositelj.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o katedrama Jean Monnet, a više informacija o postupku prijave dostupno je pri Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ili Europskoj komisiji.