Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Tko može biti prijavitelj?

  • Svako visoko učilište s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji
  • prijavitelj podnosi zahtjev u ime partnerstva visokih učilišta ili drugih dionika u području obrazovanja koji su osmislili i koji će provoditi integrirani združeni diplomski program.

Trajanje: 6 akademskih godina, koje obuhvaćaju najmanje 4 generacije diplomskog studija

Iznos bespovratnih sredstava po projektu: do 5 milijuna EUR

Stipendija EU-a za pojedince: 1400 EUR mjesečno (najdulje 24 mjeseca)

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus integrirani su programi na diplomskoj razini. Programe osmišljava i provodi međunarodno partnerstvo visokih učilišta iz različitih zemalja svijeta. Prema potrebi mogu sudjelovati i drugi partneri iz odgojno-obrazovnog sustava i/ili izvan njega s posebnim stručnim znanjem u predmetnom studijskom području.

EU osigurava financijska sredstva za te programe i za stipendije, za koje se natječu najbolji studenti iz cijelog svijeta.

Aktivnosti i ishodi

  • Združeni diplomski studij Erasmus Mundus je zajednički osmišljen i potpuno integriran kurikulum. Prijedlozi za združene diplomske studije Erasmus Mundus u fazi prijave moraju sadržavati u potpunosti razvijene združene studijske programe koji su spremni za pokretanje i koji se nakon odabira mogu oglašavati u cijelom svijetu.
  • U takvom su studiju punopravni partneri najmanje tri visoka učilišta iz triju različitih zemalja, od kojih najmanje dvije moraju biti zemlje sudionice u programu.
  • Trajanje programa združenog diplomskog studija Erasmus Mundus: 1 do 2 akademske godine (60, 90 ili 120 ECTS bodova)
  • Kurikulum združenog diplomskog studija Erasmus Mundus mora uključivati najmanje dva razdoblja studiranja u dvije zemlje (različite od zemlje boravišta studenta), a barem jedna mora biti zemlja sudionica u programu.
  • Vrsta diplome: združeni akademski naziv (preporučeno) ili višestruki akademski naziv

Prijave i dodatne informacije

Mogućnosti financiranja za razdoblje 2021. – 2027. i informacije o tome kako se prijaviti objavljuju se na portalu Europske komisije Funding & Tender Opportunities.

O mogućnostima financiranja

Detaljne informacije o tim mogućnostima možete pronaći i u Vodiču kroz program Erasmus+.

Više informacija

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Zatvoreno
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).