Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Centri izvrsnosti Jean Monnet

Tko može biti prijavitelj?

  • Ustanove visokog obrazovanja u bilo kojoj zemlji svijeta. Ustanove u zemljama sudionicama programa Erasmus+ moraju imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).
  • Nije dostupno pojedincima.

Trajanje: 3 godine

Najveći iznos bespovratnih sredstava: 100 000 eura (najviše 80 % ukupnih troškova nastavnog programa ili njegove sastavnice)

Što su centri izvrsnosti Jean Monnet i čime se bave?

Centar izvrsnosti Jean Monnet osniva se na prijedlog ustanove visokog obrazovanja, koja mu je i domaćin. U rad centra može biti uključeno više fakulteta/odsjeka, ali i drugih organizacija specijaliziranih za studije o EU-u.

Centri izvrsnosti Jean Monnet središnja su točka kompetencija i znanja o temama u području Europske unije. U okviru tih centara trebalo bi okupljati stručno znanje i kompetencije eminentnih stručnjaka radi razvoja sinergija između različitih disciplina i resursa u području studija o EU-u.

Centri imaju važnu ulogu u uspostavi kontakata sa studentima fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Europske unije, oblikovateljima politika, civilnim društvom i širom javnosti. U okviru centara stručnjacima se pruža i prilika za stvaranje zajedničkih transnacionalnih aktivnosti.

Što se očekuje od centara izvrsnosti Jean Monnet?

Centri bi trebali:

  • organizirati i koordinirati resurse svoje institucije povezane sa studijima o Europskoj uniji
  • voditi istraživačke aktivnosti o temama povezanima s Europskom unijom
  • prikupljati, analizirati i objavljivati najvažnije rezultate

Centri mogu podupirati razvoj sadržaja o temama EU-a kako bi se ažurirali i dopunili aktualni kurikulumi te kako bi se poticale rasprave i razmjena iskustava o EU-u.

Trebali bi postati referentna točka za teme povezane s EU-om i nastojati doprijeti do drugih razina obrazovanja i šire javnosti.

Ta nastojanja mogu uključivati:

  • događanja na europskoj i nacionalnoj razini organizirana radi komunikacije i informiranja
  • predavanja, seminare ili radionice s oblikovateljima politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te s civilnim društvom
  • sudjelovanje u posebnim događanjima na školskoj razini (opće obrazovanje te strukovno obrazovanje i osposobljavanje)
  • suradnju s drugim organizacijama i pojedincima uz potporu aktivnosti programa Jean Monnet
  • objavljivanje svojih aktivnosti kao otvorenih obrazovnih sadržaja.

Rokovi i prijavni obrasci

Vodič kroz program Erasmus+

Praktični vodič za postupak prijave

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-COE

Zatvoreno
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-COE

Zatvoreno
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Actions - Centres of Excellence

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).